Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Ιδρύθηκε ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ευρυτανίας

Γίνεται γνωστό στους Συνταξιούχους Υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ότι, με την αριθμ. 34/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας, αναγνωρίστηκε Σύλλογος με την Επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Ευρυτανίας» με έδρα το Καρπενήσι.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
Η επιδίωξη βελτίωσης των οικονομικών ασφαλιστικών και Υγειονομικής περίθαλψης συνθηκών κι ανύψωση της θέσης των συνταξιούχων.
Η ηθική εξύψωση των μελών και η καλλιέργεια πνεύματος συναδέλφωσης.
Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό και
Η παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη ή στις οικογένειές τους.
Ο Σύλλογος μας μακριά από κομματικές διασυνδέσεις και επιρροές υπάγεται στην πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ και συνεργάζεται απόλυτα με αυτή για τα συμφέροντα των συνταξιούχων.
Ύστερα από τις αρχαιρεσίες που έγιναν το διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:
Γεώργιος Αρμάγος, Πρόεδρος (2237022168)
Ελευθέριος Γιαταγάνας, Αντιπρόεδρος (2237023530)
Ελευθέριος Καμάρας, Γραμματέας (2237022757)
Σταύρος Σαξιαμπάνης, Ταμίας (2237023932)
Ελένη Μπογδάνη, Μέλος (2237022542)
Επειδή θα πρέπει ο Σύλλογος να αποκτήσει οντότητα και μεγάλη δύναμη καλούνται και παρακαλούνται όλοι οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι του Νομού να εγγραφούν μέλη με την καταβολή δέκα (10) ευρώ για την εγγραφή και επίσης δέκα (10) ευρώ για την ετήσια συνδρομή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθυνθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω.