Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Jiohanes Hahn

Την πλήρη ικανοποίησή της για την πορεία του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, και τη θετική αντιμετώπιση προτάσεων και θέσεων, εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Jiohanes Hahn.

Με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Jiohanes Hahn, τον Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Θάνο Μωραϊτη, συναντήθηκε τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, σε κοινή προγραμματισμένη σύσκεψη εργασίας με τους Περιφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου.
Στόχος της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν στελέχη των υπηρεσιών, του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν η συζήτηση για την επιτάχυνση της πορείας του ΕΣΠΑ, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η κατάθεση προτάσεων και θέσεων για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και των υπό επεξεργασία Κανονισμών της Ε.Ε. εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου.
Τα θετικά σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας, εισέπραξε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του, παρουσίασε θέσεις και προτάσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Κορυφαίο θέμα, ανέδειξε ο κ. Περγαντάς την ενίσχυση του ρόλου των αιρετών Περιφερειών στη διαχείριση και εφαρμογή του ΕΣΠΑ. «Οι Περιφέρειες» τόνισε χαρακτηριστικά «μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης της χώρας. Είναι βέβαιο ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων και των Περιφερειών είναι επιβεβλημένη, έτσι ώστε με ουσιαστική συμμετοχή και πραγματική διαβούλευση να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο μας, για τη χώρα μας και για την κοινωνία»
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε κεντρικά θέματα του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα :
•Στη δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ των αξόνων του προγράμματος, στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης που θα κατευθύνεται στις ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας.
•Στην ενίσχυση της Στερεάς Ελλάδας, με υλοποίηση σημαντικών έργων μέσα από τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και ειδικά από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προσπελασιμότητας.
•Στην αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην επόμενη Ε΄ Προγραμματική Περίοδο, με διαφορετικούς και πραγματικούς όρους. Δεδομένης της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας την επόμενη προγραμματική περίοδο, το κριτήριο του ΑΕΠ δεν θα πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό δείκτη ευημερίας των Περιφερειών, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ένα σύνολο δεικτών, όπως για παράδειγμα η ανεργία.
•Στην αναθεώρηση της διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αλ. Μπαλτατζής, και στην απόδοση στις Περιφέρειες της χρηματοδοτικής και προγραμματικής δυνατότητας για έργα και ενέργειες που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη.
Ειδικότερα, η αναλυτική τοποθέτηση του κ. Περγαντά επικεντρώθηκε :
Στην υφιστάμενη κατάσταση στη Στερεά Ελλάδα
Η Στερεά Ελλάδα αποτελεί μία ιδιαίτερη Περιφέρεια λόγω της χωροθέτησης σ’ αυτή αφενός της Βιομηχανικής Περιοχής της Αττικής και αφετέρου του μεγάλου ποσοστού ορεινών και αγροτικών περιοχών (δυϊσμός).
Οι δράσεις του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσό 525 εκατ. € ΔΔ, και υλοποιούνται μέσω του ΕΠ ΘΣΗ 2007 – 2013 και των τομεακών προγραμμάτων: «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Η Περιφέρεια μέσω της Διαχειριστικής Αρχής της, διαχειρίζεται το ποσό των 254 εκατ. € ΕΠ ΘΣΗ 2007 – 2013  και η μέχρι τώρα απορρόφηση ανέρχεται σε 125 εκατ €. Επιπλέον διαχειρίζεται 79,7 εκατ. €  από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013
Στα Θετικά αποτελέσματα του Προγράμματος – Καλές πρακτικές   
* Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί: 70 χλμ οδικού δικτύου, 2 λιμένες, 22 Χλμ σιδηροδρομικών γραμμών, 75 ΧΑΔΑ, 15 σχολεία.
* Σε σημαντικό βαθμό υλοποίησης βρίσκονται: Έργα υδρεύσεων αποχετεύσεων ισοδύναμου πληθυσμού 150.000, 20 μνημεία – αρχαιολογικοί  χώροι, ενώ και αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα τα υπόλοιπα 30 σχολεία. 
* Η υλοποίηση των έργων έχει συνεισφέρει θετικά στην απασχόληση, με τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας.
* Έργα της Περιφέρειας έχουν αποτελέσει καλές πρακτικές αναγνωρισμένες από την Ε.Ε.
* Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έχει πλέον αποδώσει σημαντικά οφέλη στην βελτίωση της λειτουργίας της και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
Στα εμπόδια κατά την υλοποίηση των έργων
•Δημοσιονομική κατάσταση της χώρας
•Βαρύ νομοθετικό πλαίσιο
•Βαρύ σύστημα διαχείρισης
•Χρονοβόρα διαδικασία & υψηλό κόστος Απαλλοτριώσεων & Έργων Αρχαιολογίας
Στις Αναπτυξιακές δυνατότητες και ενέργειες
Στόχος της Περιφέρειας είναι η Ισόρροπη ανάπτυξη με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ενδυνάμωση του εισοδήματος τους εστιάζοντας στην προσέλκυση επενδυτών με προτεραιότητες τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τον τουρισμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στοχεύοντας έτσι και στην επόμενη Προγραμματική περίοδο. Θέλουμε να αντιμετωπισθεί η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα σαν υποδοχέας επενδύσεων και  να μη λειτουργεί ως πέρασμα (Tunnel).
Θα πρέπει να:
* Ολοκληρωθούν τα ημιτελή μεγάλα έργα προσπελασιμότητας  (ΠΑΘΕ  Σιδηρόδρομος -Ε65) και είναι άμεση η απαίτηση ολοκλήρωσης των μελετών και της  κατασκευής  οδικών έργων όπως Παράκαμψη Χαλκίδας – Άξονας Βόρειας Νότιας Εύβοιας- Ολοκλήρωση άξονα ΠΑΘΕ - Αντιρρίου –- Ολοκλήρωση Λαμία Καρπενήσι Αγρίνιο
* Ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ενταχθούν:  η ζώνη  καινοτομίας  - ο  Εμπορευματικός Σταθμός  - υποδομές ΒΙΠΕ   Σχηματαρίου – Οινοφύτων.
* Ολοκληρωθούν τα έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)- Βιοαέριο» και απορρύπανσης περιοχών
*Ολοκληρωθούν οι ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις
*Υλοποιηθούν δράσεις εναλλακτικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης όλων των μορφών εναλλακτικού τουρισμού(Αρχαιολογικός, ιαματικός, βιομηχανικός,  χειμερινός κ.λ.π). Απαιτείται  άμεσα  επιπλέον χρηματοδότηση
*Ενεργοποιηθούν οι δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης  ευπαθών ομάδων (σε θύλακες ανεργίας)
Στις ενέργειες επιτάχυνσης
1.Επιλογή των εν δυνάμει αποδοτικότερων έργων και διαρκής παρακολούθηση
2.Απένταξη ανενεργών έργων (μη συμβασιοποιημένων η ανενεργών κατά την υλοποίηση)
3.Ολοκλήρωση αξιολογήσεων και ανάκληση προσκλήσεων  άμεσα με προσανατολισμό του προϋπολογισμού σε άλλους τομείς.
4.Δημιουργία δεξαμενής ώριμων έργων και έργων «σημαία».
5.Υποστήριξη  Δικαιούχων  του JESSICA
Στις προτεινόμενες διοικητικές αλλαγές για την τρέχουσα περίοδο
*Ενεργός συμμετοχή της Περιφέρειας στην εφαρμογή των τομεακών προγραμμάτων ακόμη και επαναπροσδιορισμός της κατανομής με μεταφορά πόρων για δράσεις τοπικής εμβέλειας προς το ΕΠ ΘΣΗ.
*Μετακίνηση ποσών από άξονα  σε άξονα κατά την αναθεώρηση.
*Αλλαγή του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ειδικά για τις ιδιωτικές επενδύσεις
*Η απώλεια πόρων από την μη συμμετοχή της Περιφέρειας στο Αποθεματικό Απροβλέπτων να αναπληρωθεί
*Παρέμβαση σε πολιτικές του ΕΚΤ για την Περιφέρεια  με άμεση ενεργοποίηση εκχώρησης.
*Συνέργεια με τα Προγράμματα Αλεξ. Μπαλτατζής & ΠΑΑ 
Τη θετική αντιμετώπιση των προτάσεων του κ. Περγαντά εξέφρασε ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Hahn, στη διάρκεια της συνάντησης που έγινε σε εποικοδομητικό και συνεργατικό κλίμα.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης : «Η συνάντηση αυτή, ήταν μια κορυφαία συνεργασία με τον Επίτροπο, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων και με ρεαλιστικές προτάσεις επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ, ειδικά μέσα από έναν αναβαθμισμένο και ουσιαστικά συμμετοχικό ρόλο του νέου θεσμού της αιρετής Περιφέρειας».