Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

Τριήμερο Επιστημονικό Σύνέδριο από το Σύνδεσμο Ευγένιος ο Αιτωλός

Επιστημονικό Συνέδριο συνδιοργανώνει ο Σύνδεσμος Ευγένιος ο Αιτωλός με την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου και την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, το τριήμερο 7-8&9 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Συνδέσμου. Όλο το πρόγραμμα του συενδρίου έχει ως εξής:


 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7η Ὀκτωβρίου 2011
Ἄφιξις καί τακτοποίησις κ.κ. Συνέδρων
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
Προεδρεῖον
Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια
Σοφοκλῆς Δημητρακόπουλος,
Κωνσταντῖνος Ἀντ. Παπαδόπουλος,

16.30' – 17.30Εὐλογία ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καρπενησίου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ.
Προσφώνησις ἀπό τόν Ἐκπρόσωπον τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Παναγιώτην Κ. Βλάχον.
Χαιρετισμοί Ἐκπροσώπων Ἀρχῶν, Πνευματικῶν Ἱδρυμάτων καί Ὀργανώσεων.
17.30' – 19.30' Σοφοκλῆς Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Τό μορφωτικό ἐπίπεδο τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου κατά τήν Τουρκοκρατία καί ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ.
Χαρίτων Καρανάσιος, Κέντρον Ἐρεύνης Μεσαιωνικοῦ καί Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Οἱ συνθῆκες ἀνάπτυξης καί ὁ χαρακτήρας τῆς Παιδείας κατά τόν 17ον καί 18ον αἰῶνα.
Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἡ Παιδεία ἐπί Τουρκοκρατίας στην Βορειοδυτική  Εὐρυτανία.
Κώστας Δήμου Μαραγιάννης, ἱστορικός, τ. Συμβολαιογράφος, Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός: τό ἔργο του, ρίζα καί καταγωγή του.
Ἰωάννης Καρυδᾶς, Δρ Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἑλλάδος, Ὁ θεολογικός Ἀριστοτελισμός στόν Ὅσιο Εὐγένιο τόν Αἰτωλό καί ἡ σχετική διδασκαλία του στό "Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων".
Ξενοφῶν Παπαχαραλάμπους, Ὁμότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ὁ καλός, ὁ ἀληθινός, ὁ γνήσιος καί ὁ καθολικός ποιμήν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κατά τάς Ἐπιστολάς τοῦ Ὁσίου Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ.
π. Γεώργιος Εὐθυμίου, Ἐπίκουρος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός καί Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους.
Βασίλειος Κύρκος,  Ὁμότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ὁ κοινωνικός χῶρος καί τά ἀνθρωπολογικά του χαρακτηριστικά∙ ἡ σκέψη τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 8η Ὀκτωβρίου 2011
Προεδρεῖον
Ἀπόστολος Γλαβίνας,
Ξενοφῶν Παπαχαραλάμπους,
Ἰωάννης Γ. Ζοῦμπος

08.30' – 14.00' Καραγεῶργος, Διδάκτωρ Φιλολογίας Πανεπιστημίου τῆς Φραγκφούρτης, Πλατωνικές καί Ἀριστοτελικές ἐπιδράσεις στό ἔργο Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ: Ἡ ἔννοια "ἀρετή" στίς Ἐπιστολές του.
Μαρία Μαμασούλα, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς, Ἀγῶνες καί ἀγωνία τοῦ Ἁγίου Κοσμά τοῦ Αἰτωλοῦ για την Παιδεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.
Ἰωάννης Δημ. Μάγκας, Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.,  Ἡ Σχολή τῆς Βράχας Εὐρυτανίας στήν Τουρκοκρατία εὔρωστος κλάδος τοῦ εὐσκιοφύλλου δένδρου τῶν Σχολῶν τῶν Ἀγράφων.
Ἰωάννης Γ. Ζοῦμπος, Ἐκπαιδευτικός, Οἰκονομολόγος, Νομικός, Πρόεδρος τῆς “Ἑταιρείας Εὐρυτάνων Ἐπιστημόνων”, Δομιανίτες Διδάσκαλοι τοῦ Γένους πρίν, κατά καί μετά τήν Μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Δημήτριος Κ. Κουτσουλέλος, τ. Ἐπόπτης Ἐκπαιδεύσεως, Ἡ Ἱερά Μονή Ρεντίνας Ἀγράφων, κιβωτός τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Εἰρήνη Πιπερίγκου –Κυριαζῆ, τ. Καθηγήτρια Ἀρσακείου, ἱστορικός, συγγραφεύς, Ἡ Σχολή Γραμμάτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προυσοῦ.
Κωνσταντῖνος Τσιώλης, ὀδοντίατρος, Πρόεδρος Συλλόγου Βραγγιανιτῶν "Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος", "Μενέτω καί παιδευέσθω κατά τήν ἐμήν δύναμιν". Οἱ μαθηταί τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου στά Βραγγιανά (1710 -1728).
Κωνσταντῖνος Ἀθ. Νάκος, Μαθηματικός, Πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Οἰκονομίας M.S.C., Σχολικός Σύμβουλος, Τά Μαθηματικά κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί στήν Σχολή Γραμμάτων τῶν Βραγγιανῶν.
.Ἠλίας Β. Ντζιώρας, Μαθηματικός, Πανεπιστημιακός, Ἡ Ἱ. Μονή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς κατά Βράχαν τῶν Ἀγράφων ὡς "Πανδιδακτήριον" κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπως προκύπτει ἀπό τά Μαθηματικά χειρόγραφα τῆς Μονῆς καί τάς ἐπιστολάς τῶν Ἡγουμένων της Δαμασκηνοῦ (1706), Γρηγορίου τοῦ στιχοπλόκου (1801) καί Ἰωνᾶ (1822). Οἱ διδάξαντες Μαθηματικά καί Φυσικάς Ἐπιστήμας Διδάσκαλοι τοῦ Γένους εἰς τήν Ἱ. Μονήν Βράχας καί ἐκτός αὐτῆς κατά τήν Τουρκοκρατίαν.
Κωνσταντῖνος Ἀντ. Παπαδόπουλος, Ἐκπαιδευτικός, Πρόεδρος "Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως", Ἐκκλησιαστικά τῆς Εὐρυτανίας κατά τούς πρώτους μετεπαναστατικούς χρόνους.
Χαράλαμπος Γ. Κούτσικος, Δικηγόρος, Σχέσεις τοῦ Ὁσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ μέ τήν Ἱεράν Μονήν Τατάρνης.
Κατερίνα Τσιούμα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Φιλολογίας, Διδακτικά ἀντικείμενα και διδακτικές μέθοδοι τῶν Σχολῶν τῶν Ἀγράφων.
Ἀπόστολος Γλαβίνας, Καθηγητής Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καλλίνικος ὁ Ἀκαρνάν, μαθητής τοῦ Ὁσίου Εύγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης.
Κωνσταντῖνος Κονταξῆς, Ἐπίκ. Καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Στοιχεῖα λαϊκοῦ πολιτισμοῦ στίς Ἐπιστολές Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ.
Ἀθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος, Μέ ἀφορμή ἕνα νόμισμα σκέψεις για τήν Παιδεία στήν Ν.Α. Εὐρυτανία  κατά τήν ἐποχή τῆς ἀκμῆς τῶν Σχολῶν τῶν Ἀγράφων.
Καλλίτσα Τσιάκα – Γιαννοπούλου, Διευθύντρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός καί ἡ Ἱερά Μονή Τατάρνης.
Ἰωάννης Νεραντζῆς, Διδάκτωρ Ἱστορίας, Σχολικός Σύμβουλος, Ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης, ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος καί τό γλωσσικό ζήτημα∙ μία ἄδηλη σχέση.
Πολυξένη Κ. Κούρεντα, Διδάκτωρ Φιλολογίας, Εἰδ. Ἐπιστημονική Συνεργάτις Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  Ὁ λόγιος Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος καί ἡ προσφορά του στήν θύραθεν Παιδεία καί τήν     Θεολογία τοῦ Γένους.
Ἀθανάσιος Δ. Παλιούρας, Ὁμότ. Καθηγητής Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ὁ Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος (Γόρδιος), ἡ σχέση του μέ τήν οἰκογένεια τοῦ στρατιωτικοῦ Λουντερέκα καί ἡ ἀνέγερση τοῦ Μοναστηρίου Ἁγίου Γεωργίου Ἑλληνικῶν στόν Ἀράκυνθο καί Ἁγίας Παρασκευῆς στό Αἰτωλικό.
Κλεομένης Κουτσούκης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος “Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Εὐρυτανικῶν Σπουδῶν καί Ἐρευνῶν”, Οἱ ἀρετές ἐκκλησιαστικῶν καί κοσμικῶν ἀρχόντων ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες (Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης) ὡς τόν Εὐγένιο τόν Αἰτωλό.
Δημήτριος Ἰω. Φαλλῆς, ἱστορικός ἐρευνητής, συγγραφεύς, Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός καί Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: Ἡ προσφορά τους στήν Παλιγγενεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Δήμητρα Μαραγιάννη –Ντόβα, ἰατρός, Οἰ σπουδαιότεροι μαθητές τῶν Σχολῶν Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ. Ρίζα καί καταγωγή∙ τό ἔργο τους.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 8η Ὀκτωβρίου 2011
Προεδρεῖον
Ἀθανάσιος Παλιούρας,
Δημήτριος Κ. Κουτσουλέλος,
Νικόλαος Γ. Ἀλεξάκης

17.00' – 20.00' - Ἰωάννης Μαυρομύτης, ἐρευνητής, συγγραφεύς, Ὁ Νεοελληνικός Διαφωτισμός καί "Οἱ Σχολές τῶν "Ἀγράφων".
Χαρίλαος Γκοῦτος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ἡ Σχολή Γραμμάτων Ρεντίνης
Μαρία Παναγιωτοπούλου, Διδάκτωρ Φιλολογίας, Διευθύντρια Γ.Α.Κ. Ἀρχείων Νομοῦ Εὐρυτανίας, Οἱ Ἐπιστολές τοῦ Ὁσίου Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ στήν δημώδη γλῶσσα τῆς ἐποχῆς.
π. Δοσίθεος, Ἀρχιμανδρίτης, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης, Ὑπῆρξε Σχολή Γραμμάτων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τατάρνης;
Νικόλαος Γ. Ἀλεξάκης, Μεγαλοβραγγιανίτης, Ἐκπαιδευτικός, Ἡ διαρκής προσφορά τῆς Σχολῆς Βραγγιανῶν ἤ "Ἑλληνομουσείου Ἀγράφων" στήν ἀδιάκοπη συνοχή τοῦ Γένους μας.
Δημήτριος Γ. Τσέλιος, τ. Πάρεδρος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, Ἡ Σχολή Γραμμάτων τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ Φουρνᾶ καί τό ἐπιτελεσθέν ὑπ' αὐτῆς ἔργον ἐντός και ἐκτός τῶν ὁρίων τῶν Ἀγράφων.
Ἀθανάσιος Δ. Παρούτσας, LLB, MCL, SJD, Ἐπίτιμος Δικηγόρος Ἀθηνῶν, Ἡ Σχολή Γραμμάτων τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἄννα Παπαμιχαήλ – Κουτρούμπα, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας και Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἡ πολιτισμική Παιδεία στήν Εὐρυτανία κατά τήν Τουρκοκρατία.
Βενετία Χατζοπούλου, Διδάκτωρ Φιλολογίας, Δύο ἄγνωστα ἰατρικά χειρόγραφα μέ ἔργα τοῦ Νικολάου Βελισδονίτη.
Μάρκος Ἀ. Γκιόλιας, Ἱστορικός, συγγραφέας, Σταῦρος Βουτυρᾶς καί ἡ “Ἁδελφότης Εὐρυτάνων" στήν Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντῖνος Π. Χαραλαμπίδης, Καθηγητής Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ἡ τοιχογραφία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς κεφαλοφώρου στό Καθολικό τῆς Μονῆς Παναγίας στόν Προυσό Εὐρυτανίας.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 9η Ὀκτωβρίου 2011
Προεδρεῖον
Κλεομένης Κουτσούκης,
Βασίλειος Κύρκος,
Εἰρήνη Πιπερίγκου –Κυριαζῆ

07.00' – 10.30' Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνον ἐκδημησάντων Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν καί Μελῶν τοῦ Συνδέσμου εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος.
10.45' Κατάθεσις στεφάνωυ εἰς τό εἰς τόν περίβολον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μνημεῖον Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ καί τῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους τῶν "Σχολῶν τῶν Ἀγράφων".
11.00' – 13.00' ἐργασιῶν Συνεδρίου
Ἰωάννης Χατζῆς, Διδάκτωρ Νεωτέρας Ἱστορίας, Ἱερομόναχος Ζαχαρίας Καραντινός καί τό ἔργον του.
Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος, Γέρων Ἱεροῦ Κελλίου Τιμίου Προδρόμου –Διονυσίου Φουρνᾶ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ ἀγῶνες καί ἡ ἀγωνία τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων Ἱερομονάχου Διονυσίου διά τήν ἐπίτευξιν τοῦ πολυπλεύρου ἔργου του.
Ἱερομόναχος Πατάπιος, Γέρων Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίου Ἀκακίου Σκήτης Καυσοκαλυβίων Ἁγίου Ὄρους, Ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ καί τό Εἰκονογραφικό του Ἐργαστήριο. Οἱ νεώτερες ἔρευνες.
Γεώργιος Κ. Γιαννίτσαρης, Διδάκτωρ Ἀρχιτέκτων, Ἐπίκουρος Καθηγητής Ε.Μ. Π., Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Καρπενησίου στήν διαδρομή τῆς Ἱστορίας.
Τιμητικαί Διακρίσεις
Καταληκτική προσφώνησις