Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.


Συνάδελφοι,


Τρεις (3) μήνες μετά την αντίδρασή μας στην απόφαση μονομερούς κατάργησης μεγάλου αριθμού ανταποκριτών και προτροπής προς τους Δημάρχους να ορίσουν νέους, ο Διοικητής του Ο.Γ.Α. κ. Παναγιώτης Πέτρουλας συνεχίζει να αδιαφορεί και να αγνοεί τόσο τις δικές μας διαμαρτυρίες όσο και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του την ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αυθαιρεσία του Διοικητή του Ο.Γ.Α. να προχωρήσει σε «αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των Ανταποκριτών» με μοναδικό στόχο τον περιορισμό των ανταποκριτών και την συνέχιση της επιβάρυνσης του λειτουργικού κόστους των Ο.Τ.Α., αποφάσισε την ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ των ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ του Ο.Γ.Α.

Η ΑΠΟΧΗ θα ξεκινήσει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και για την επιτυχία της κινητοποίησης οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας πρέπει να ενημερώσουν τους ανταποκριτές για τη μαζική συμμετοχή τους, καθώς μόνο με αυτή, θα αναγκασθεί ο Διοικητής του Ο.Γ.Α. να σταματήσει κάθε αυθαίρετη αλλαγή και να θεωρεί τους Δήμους υποκαταστήματά του.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

       Ο Πρόεδρος                                                       Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος                                                Γιάννης Τσούνης