Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

Επίσκεψη Περγαντά στο Καρπενήσι με... “ΣΗΜΑΙΑ” το ΕΣΠΑ

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 θα επισκεφθεί το Καρπενήσι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς, στα πλαίσια των επισκέψεών του σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας.
Σκοπός της επισκέψεώς του είναι η ενημέρωση των Ευρυτάνων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ που έχουν εγκριθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για την υλοποίηση ενταγμένων έργων στο ΕΠΣΑ, για την ανάκληση αποφάσεων ένταξης ανενεργών πράξεων, για τη διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων και τέλος για ώριμα έργα και τα έργα «σημαία».

Στη συνάντηση αυτή θα παραβρεθούν ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς, οι Δήμαρχοι Καρπενησίου και Αγράφων, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενώ μπορούν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση από τον κ. Περγαντά όσοι ενδιαφέρονται για τα προγράμματα του ΕΠΣΑ.
Το πρωί της Δευτέρας, στις 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση και τα θέματα για τα οποία θα γίνει η ενημέρωση είναι τα εξής:
1. Ενημέρωση στις δράσεις ΕΣΠΑ που έχουν εκχωρηθεί στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Στερεάς Ελλάδας.
2.Επιτάχυνση Υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας και ακριβής πρόβλεψη δαπανών για την επίτευξη της εφαρμογής του Κανόνα Ν+3 για το 2011.
3.Διαχειριστική Επάρκεια δικαιούχων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4.Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης ανενεργών πράξεων
5.Εντοπισμός ώριμων έργων και έργων «σημαία» για κάθε φορέα που με την υλοποίησή τους θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσουν προοπτικές για ανάπτυξη και για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης.
Μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσει συζήτηση και κύκλος ερωτήσεων.
Τι είναι η Μεθοδολογία προσδιορισμού ώριμων έργων και έργων «σημαία» (flagships)
Με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κάθε ΕΠ, υλοποιείται υποχρεωτικά η διαδικασία ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΩΡΙΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΣΗΜΑΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΤΟΜΕΑ. Με την έννοια Πράξης «ΣΗΜΑΙΑ» νοείται εκείνη η πράξη που με την υλοποίησή της, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας περιοχής, θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητά της και θα δημιουργήσει προοπτικές για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Για την υποστήριξη του έργου των Διαχειριστικών Αρχών και Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών παρέχεται στο συνημμένο Παράρτημα I, προτεινόμενη μεθοδολογία προσδιορισμού ώριμων έργων/πράξεων και έργων «σημαία» των ΕΠ.
Η μεθοδολογία αυτή ή και κάθε άλλη μεθοδολογία που σχεδιάζεται από της αρμόδιες αρχές, δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δεξαμενής ώριμων έργων και έργων «σημαία» συμβατών με της στόχους του Προγράμματος προκειμένου να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό των νέων προσκλήσεων του Προγράμματος ευθύνης της.
Για το σκοπό αυτό οι Διαχειριστικές Αρχές θα συγκεντρώσουν από της δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος ευθύνης της, της προτάσεις που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Οι εν λόγω προτάσεις ταξινομημένες κατά βαθμό ωριμότητας και η μεθοδολογία κατάταξής της θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου 2011.