Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ Για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με αναφορά και στην Ευρυτανία

To TEE Τμήμα Ανατολικής Στερεάς απέστειλε από τις 21 – 10 – 2011 το παρακάτω έγγραφο με θέμα: «Διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» προς:
1. κ. Περγαντά Κλέαρχο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
2. κ. Παρασκευά Κουκουλόπουλο Υφυπουργό Εσωτερικών
3. κ.κ. Δημάρχους Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας
4. κ.κ. Προέδρους Φο.Δ.Σ.Α Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας
5. Δ.Σ. Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας
6. κα Γερακούδη Καλλιόπη, Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
7. κ. Ανδρεαδάκη Ανδρέα Ειδικό Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει σε ισχύ Εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) από τις 22.12.2005, το οποίο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.).
Δυστυχώς όμως το πρόβλημα της διαχείρισης των Στερεών Απορριμμάτων παραμένει σε εκκρεμότητα και απαιτεί νέες και υπεύθυνες προσεγγίσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς ο Καλλικράτης δημιουργεί νέα δεδομένα στη διάρθρωση των Ο.Τ.Α..
Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α), το οποίο εγκρίθηκε στις 22/12/2005, προβλέπει, μεταξύ των άλλων, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα παρακάτω:
• Τη δημιουργία 11 Διαχειριστικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) και την κατασκευή αντίστοιχων 11 ΧΥΤΑ.(!)
• Τη Μείωση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων, με κλιμάκωση από το έτος 2010 μέχρι το 2020.
• Τη Σταδιακή αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα μέχρι 31/12/2005 & 31/12/2011 αντίστοιχα.
• Την κατασκευή 5 κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας & αξιοποίησης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), μια για κάθε Νομό.(!)
• Την κατασκευή 5 έως 8 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α).
• Καθώς και συγκεκριμένες δράσεις διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.) πλην των αστικών (π.χ. ελαστικά, απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, κ.λ.π.)
Είναι γνωστό ότι:
• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει την ευθύνη του σχεδιασμού & της παρακολούθησης για την υλοποίησή του.
• Οι Ο.Τ.Α. έχουν την ευθύνη διαχείρισης των έργων.
• Οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν στους Φο.Δ.Σ.Α, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για τη διαχείριση των έργων και αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε), σύμφωνα με το ΠΕ.Σ.Δ.Α..
• Σε αρκετές Δ.Ε. δεν έχει χωροθετηθεί ο χώρος υγειονομικής ταφής, επίσης δεν έχει σχεδιασθεί η δημιουργία πλέον ΧΥΤΥ αντί ΧΥΤΑ.
Σημαντικό κεφάλαιο επίσης είναι η διαχείριση της λυματολάσπης των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, των αγροτικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Να σημειώσουμε ότι από το 2009 το ΥΠΕΚΑ έχει μεταφέρει ποσό 88.000.000 ευρώ στην Περιφέρειά μας για την υλοποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α., με μηδενική σχεδόν απορρόφηση.
Οι προσκλήσεις, που κατά διαστήματα έχουν εκδοθεί από την Περιφέρεια καθώς και αυτές που βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν αξιοποιηθεί, αφού αφενός δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους Φο.Δ.Σ.Α για χωροθέτηση νέων έργων και αφετέρου δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων (μείωση του όγκου κ.α).
Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μικρό μέρος του ΠΕ.Σ.Δ.Α., με αποτέλεσμα να λειτουργούν στην Περιφέρειά μας ανεξέλεγκτες χωματερές, που εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την επιβολή δυσβάστακτων προστίμων από την Ε.Ε..
Η μέχρι σήμερα πορεία του Περιφερειακού Σχεδιασμού είναι εμφανές ότι χρήζει ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
Η πρόταση τροποποίησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ισχύον ΠΕ.Σ.Δ.Α, τη δρομολογημένη υπάρχουσα κατάσταση (μελέτες & έργα σε εξέλιξη), την υπάρχουσα διαθέσιμη χρηματοδότηση, τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων έργων αλλά και τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ των Δ.Ε..
Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο αριθμός και η χωροθέτηση των Χ.Υ.Τ.Υ., Σ.Μ.Α., Μ.Ε.Α. (Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων), να αξιοποιηθούν οι πόροι και να επιτευχθεί κοινωνική συναίνεση.
Στα πλαίσια αυτά το ΤΕΕ/ΤΑΣ προτείνει, όπως με πρωτοβουλία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού & της παρακολούθησης για την υλοποίησή του ΠΕ.Σ.Δ.Α, να δρομολογηθεί άμεσα συνάντηση όλων των εμπλεκομένων φορέων για την οριστική και αποτελεσματική λύση του προβλήματος και την υλοποίηση της οδηγίας πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, η οποία έχει ολοκληρωθεί από το ΥΠΕΚΑ και το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο με τη ψήφιση του σχετικού Νόμου.

Ο Πρόεδρος
Απόστολος Καραναστάσης