Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Τέσσερα νέα έργα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η δημοπράτηση τεσσάρων νέων έργων ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.  Και τα τέσσερα έργα ανήκουν στην κατηγορία Οδοποιίας και είναι τα εξής: α)Αντικατάσταση ξύλινων καταστρωμάτων γεφυρών Κλειστού και Κάτω Ποταμιάς Γρανίτσας, β) Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Βούλπη – Βελαώρα – Τοπόλιανα – Δαφνούλα – Νέο Αργύρι, γ) Διαπλατύνσεις σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καρπενήσι – Στένωμα και δ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Νερόμυλος του Δήμου Αγράφων.

Το έργο «Αντικατάσταση ξύλινων καταστρωμάτων γεφυρών Κλειστού και Κάτω Ποταμιάς Γρανίτσας» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, θα δημοπρατηθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011, ενώ τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται στα γραφεία της ΔΤΕ μέχρι και την Πέμπτη 1/12/2011.
Το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Βούλπη – Βελαώρα – Τοπόλιανα – Δαφνούλα – Νέο Αργύρι» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, θα δημοπρατηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, ενώ τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται στα γραφεία της ΔΤΕ μέχρι και την Πέμπτη 8/12/2011.
Το έργο «Διαπλατύνσεις σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καρπενήσι – Στένωμα» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ, θα δημοπρατηθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011, ενώ τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται στα γραφεία της ΔΤΕ μέχρι και την Πέμπτη 1/12/2011.
Το έργο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Νερόμυλος του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ, θα δημοπρατηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011, ενώ τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται στα γραφεία της ΔΤΕ μέχρι και την Πέμπτη 8/12/2011.
Και τα τέσσερα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2011, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνονται στα τηλέφωνα 2237352401, 2237352433 και 2237352418.