Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Έντονη κινητικότητα στο Δήμο Αγράφων


Ο Δήμος Αγράφων πήρε
τη Διαχειριστική Επάρκεια


Μετά από πολλές προσπάθειες ο Δήμος Αγράφων κατάφερε τελικά να πάρει την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου για το ΕΣΠΑ, μετά τη σχετική αξιολόγηση των υπηρεσιών του από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Δήμος Αγράφων θα είναι ο κύριος φορέας που θα μπορεί να διαχειρίζεται τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, χωρίς να χρειάζεται τη «βοήθεια» του Δήμου Καρπενησίου. Στις επόμενες συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Αγράφων και Καρπενησίου θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασισθεί η λήξη προγραμματικής σύμβασης που ίσχυε μεταξύ των δύο Δήμων. Αμέσως μετά ο Δήμος Αγράφων θα υπογράψει την απόφαση ένταξης με την Περιφέρεια, προκειμένου να χειρίζεται μόνος του τα έργα που έχουν προταθεί στο ΕΣΠΑ.

Στην τελική ευθεία τα έργα
 του Δήμου για το ΕΣΠΑ

Λίγο πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ βρίσκονται τα εννέα (9) έργα που έχουν προταθεί από το Δήμο. Τα έργα αυτά, που υπάρχουν από τους πρώην Δήμους, είναι ώριμα, πληρούν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται ένα στάδιο πριν ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η μοναδική περίπτωση να μην ενταχθεί κάποιο από αυτά τα έργα στο πρόγραμμα, είναι η πληθώρα υποβολής προτάσεων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη μη χρηματοδότησή των από το ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα τα έργα «Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Απεραντίων», «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Δάφνης» και «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ Κερασοχωρίου» είναι έτοιμα και περιμένουν ο Δήμος να υπογράψει την απόφαση ένταξης με την Περιφέρεια, προκειμένου να ενταχθούν και επισήμως στο πρόγραμμα.
Για το έργο «Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος Χώρου  στην Τ.Κ Χρύσως», αναμένεται η έγκριση από την επιτροπή Αρχαιολογίας, ενώ για το έργο «Βελτίωση ύδρευσης  Τ.Δ Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας» αναμένεται η τυπική επιβεβαίωση της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Τα υπόλοιπα έργα «Αναβάθμιση-Εξοπλισμός υφιστάμενου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Απεραντίων», «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων στο Δ.Δ Γρανίτσας», «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου» και «Βελτίωση υδρεύσεων  Δ.Δ Χρύσως» είναι υπό κρίση και αναμένουν την ένταξή τους.
Όσον αφορά το πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, τα έργα που έχουν προταθεί από το Δήμο Αγράφων, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν λίγες οι προτάσεις που κατατέθηκαν, με αποτέλεσμα η ένταξή τους στο πρόγραμμα να θεωρείται βέβαιη.
Τα έργα που προτάθηκαν είναι «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Κεντρικών Πλατειών ΔΔ Παλαιοκατούνας» προϋπολογισμού 636.000,00 ευρώ, «Συνολική Ανάπλαση οικισμού Επινιανών ΔΔ Επινιανών και ΔΔ Μοναστηριακίου Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ και «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Δικτύων Δήμου Απεραντίων (Εξοικονόμηση Υδατίνων Πόρων ) προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ.