Παρασκευή 8 Απριλίου 2011

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (YOUNG RESEARCHERS WINTER SCHOOL – YRWS)ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (YOUNG RESEARCHERS WINTER SCHOOL – YRWS)

Το τετραήμερο από 31 Μαρτίου – 3 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι το Πρόγραμμα Χειμερινού Σχολείου Νέων Ερευνητών 2011 (YOUNG RESEARCHERS WINTER SCHOOL – YRWS) σε Ευρωπαϊκά ΤΠΕ στη Γεωργία, το Περιβάλλον και τα Τρόφιμα και σε Ασαφή Συστήματα & Νευρωτικά Δίκτυα: Από τη θεωρία σε εφαρμογές στη Γεωργία, στη Δασοπονία και στο Περιβάλλον.
Στόχοι του προγράμματος YRWS είναι να καταστούν γνωστά στους ερευνητές τα αποτελέσματα και οι καινοτομίες σημαντικών Ευρωπαϊκών Έργων καθώς και η εκπαίδευση των ερευνητών στη χρήση στα Ασαφών Συστημάτων και Νευρωνικών Δικτύων στη Γεωργία, στη Δασοπονία και στο Περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό, η EFITA διοργάνωσε το 4ήμερο συνέδριο και προσκάλεσε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και νέους ερευνητές και επαγγελματίες με ενδιαφέρον για τα ανωτέρω θέματα να συμμετάσχουν. Κεντρικοί ομιλητές παρουσίασαν ερευνητικά αποτελέσματα προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευκαιρίες που αυτά προσφέρουν για συνεργασία.
Η προηγμένη σειρά μαθημάτων για τα Ασαφή Συστήματα και Νευρωνικά Δίκτυα με εφαρμογές τους στη Γεωργία, Δασοπονία και το Περιβάλλον παρουσιάστηκε από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Λ. Ηλιάδη. Οι κύριοι στόχοι του σχολείου είναι:
•Να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες, συμβουλές και μελλοντικές κατευθύνσεις για την έρευνά τους.
•Να εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνολογίας Ασαφών Συστημάτων και Νευρωνικών Δικτύων.
•Να προσδιοριστούν οι ομάδες των ερευνητών που ασχολούνται με παρόμοια θέματα και έχουν κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα.
•Να προωθηθούν μελλοντικές συνεργασίες για έρευνα και ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Την Πέμπτη 31 Μαρτίου, οι συμμετέχοντας στο συνέδριο έφτασαν στο Καρπενήσι ενώ την Παρασκευή το πρωί έγινε η επίσημη έναρξη του συνεδρίου. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος της παρουσίασης και των ομιλιών, ενώ την Κυριακή 3 Απριλίου, η αυλαία έπεσε με τα συμπεράσματα του συνεδρίου.
Διοργανωτές τους συνεδρίου ήταν το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Cukurova Τουρκίας, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας.