Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το Δ.Σ.  του Δήμου Αγράφων κατά τη συνεδρίασή του στις 10-7-11 αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα .

 Ύστερα από τη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του νέου χάρτη των νοσοκομείων στην Ελλάδα προκύπτει ότι :
 Α) Το νοσοκομείο Καρπενησίου υποβαθμίζεται σημαντικά αφού συνενώνεται διοικητικά με άλλο νοσοκομείο , μειώνονται οι γιατροί καθώς επίσης και οι κλίνες .
Β) Υποβαθμίζεται το Κέντρο Υγείας στη Δυτ. Φραγκίστα ο οποίο υποβιβάζεται και μετατρέπεται σε πολυδύναμο ιατρείο και
Γ) Παραμένει άγνωστη η τύχη του πολυδύναμου ιατρείου Γρανίτσας  το οποίο δεν έχει ακόμα επανδρωθεί από γιατρούς

Κατόπιν των ανωτέρω

Ζητάμε από την κυβέρνηση

1.         Να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες  και βελτιωμένες προτάσεις οι οποίες θα αναβαθμίζουν και δεν θα υποβαθμίζουν την επάρκεια του μοναδικού νοσοκομείου του νομού μας, στηρίζοντας απόλυτα όλα τα δίκαια αιτήματα των ιατρών του νοσοκομείου Καρπενησίου μιας και αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των κατοίκων της Ευρυτανίας
2.                Να αναβαθμιστεί το Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας με αύξηση του ιατρικού προσωπικού και με μηχανικά μέσα έτσι ώστε να μην παρίσταται ανάγκη μετακίνησης ασθενών από το Δήμο Αγράφων στο Καρπενήσι για ασήμαντο λόγο
3.                    Να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει το πολυδύναμο ιατρείο Γρανίτσας έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα και η δυτική Ευρυτανία , η πολυπληθέστερη μετά το Καρπενήσι περιοχή του Δήμου Αγράφων , να έχει πρόσβαση στην πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα.
4.                    Το δικαίωμα στην περίθαλψη πιστεύουμε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα για όλους τους πολίτες χωρίς να υπάρχει διάκριση σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και επιβάλλεται  να έχουν άμεση πρόσβαση όλοι σ’ αυτή.
5.                    Τονίζουμε ότι σε οποιαδήποτε μορφή υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας η αντίδρασή μας θα είναι άμεση και δυναμική.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τσιώλης Δημήτριος