Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΝΑΙ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΟΜΩΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Την περασμένη Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 συνεδρίασε το ΔΣ Αγράφων με 6 θέματα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Δημήτρης Τάτσης πρότεινε στο σώμα, και έγινε ομόφωνα αποδεκτό, να εγκριθούν δύο ψηφίσματα του Δήμου, στα οποία αναφέρονται οι αντιδράσεις του ΔΣ Αγράφων για την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας, για το Νοσοκομείο Καρπενησίου και την κατάργηση των ολοήμερων σχολείων στο Δήμο.

Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε και προκάλεσε τις αντιδράσεις ήταν η Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα αιολικά πάρκα στη Θέση «Γραμμένη-Τούρλα-Καρνόπι» και στη Θέση «Μίχος-Βοϊδολίβαδο-Απέλινα».
Παρόλο που οι μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων των   δύο  ως άνω έργων ήταν ελλιπείς συνίστανται κυρίως  στο ότι  δεν υπάρχει αναλυτική τεχνική περιγραφή (με ποσοτικά στοιχεία) όλων των προβλεπόμενων έργων και παρόλο που οι απαραίτητες ορνιθολογικές μελέτες έγιναν γνωστές, από τον υπεύθυνο της Εταιρείας που θα αναλάβει την κατασκευή τον αιολικών πάρκων, κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, το συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία.
Χθες, Τρίτη 12 Ιουλίου, συνεδρίασε στη Λαμία η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία ανέβαλε το θέμα, καθώς το σώμα ενημερώθηκε ότι οι συγκεκριμένες ορνιθολογικές μελέτες, βρίσκονται στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να τις μελετήσουν και να αποφασίσουν σχετικά.
Το θέμα καταψήφισε η αντιπολίτευση και οι λόγοι αναφέρονται αναλυτικά στην επιστολή που απέστειλε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής που δημοσιεύεται παρακάτω. 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης οι τόνοι ανέβηκαν αρκετά, όταν τέθηκε θέμα για την αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,  για την εκτέλεση του έργου «Ίδρυση Σφαγείων Τριών Γραμμών» αλλά και για την αμοιβή εκπόνησης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική – Οικοδομική εσωτερικών διαρρυθμίσεων – εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και φωλτοβολταικού συστήματος του ίδιου έργου», συνολικού ποσού 1.350.000,00 ευρώ.
Τα αίματα άναψαν, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου κ. Τσιώλης να αναγκαστεί να διακόψει για λίγο τη συνεδρίαση, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Το συγκεκριμένο δάνειο είχε ζητηθεί από το ΤΠΔ από το τέως Δήμο Απεραντίων το 2010, και το ΔΣ Αγράφων θα έπρεπε να ψηφίσει τους όρους, μετά τις αλλαγές του Καλλικράτη. Η αντιπολίτευση όμως δεν δέχτηκε τους όρους και ζήτησε να τεθεί το θέμα προς συζήτηση από νέα βάση, καταψηφίζοντας το, πράττοντας το ίδιο και για το τελευταίο θέμα της συνεδρίασης που ήταν η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζονταν τα σφαγεία του Δήμου.
Τόσο το 5ο όσο και το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης πέρασαν κατά πλειοψηφία.
Ομόφωνα ψηφίστηκε η εξουσιοδότηση ΔΣ στον Δήμαρχο για συνεργασία με νομικούς  για την κατάθεση αγωγής  κατά της ΔΕΗ  για αντισταθμιστικά οφειλή, για την Λίμνη Κρεμαστών, κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετό καιρό, ενώ ψηφίσθηκε και η έγκριση μνημονίου συνεργασίας με Ινστιτούτο Εργασίας για το πρόγραμμα Δημιουργία θέσεων εργασίας, που αφορά συνολικά 159 θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση της απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως μακροχρόνια ανέργων, άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναικών και ατόμων νεαρής ηλικίας, μέσω της πρόσληψης για διάστημα πέντε (5) μηνών σε θέσεις κοινωφελούς χαρακτήρα του Δήμου ή αντίστοιχων υπηρεσιών.  Τέλος, εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου για την ανέγερση μνημείου Πεσόντων στην Τ.Κ. Χρύσως, από το Σύλλογο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ»