Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Προσλήψεις 160 συμβολαιογράφων στο υπουργείο Δικαιοσύνης Δυο νέοι Συμβολαιογράφοι στα Ειρηνοδικεία Απεραντίων και Ευρυτανίας

Στην πρόσληψη 160 συμβολαιογράφων -μέσω γραπτού διαγωνισμού- θα προχωρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Από αυτούς, δυο κενές θέσεις Συμβολαιογράφων θα καλυφθούν στην Περιφέρεια Εφετείου Λαμίας και πιο συγκεκριμένα μια θέση στο Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας που εδρεύει στο Καρπενήσι και η άλλη θέση στο Ειρηνοδικείο Απεραντίων.
Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων ανά περιφέρειες εφετείων κατανέμονται ως εξής:
Περιφέρεια Εφετείου Αθηνών: 54 θέσεις (Ειρηνοδικείο Αθηνών 46, Ειρηνοδικείο Ηλιούπολης 1, Ειρηνοδικείο Αχαρνών 2, Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 1, Ειρηνοδικείο Κρωπίας 1, Ειρηνοδικείο Λίμνης 1, Ειρηνοδικείο Σκύρου 1 και Ειρηνοδικείο Ταμυνέων 1).Περιφέρεια Εφετείου Πειραιώς: 3 θέσεις (Ειρηνοδικείο Πειραιώς 2 και Ειρηνοδικείο Καλαυρίας 1).
Περιφέρεια Εφετείου Λαμίας: 12 θέσεις (Ειρηνοδικείο Αμβρυσσού 1, Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας 1, Ειρηνοδικείο Απεραντίων 1, Ειρηνοδικείο Δελφών 1, Ειρηνοδικείο Δωρίδος 1, Ειρηνοδικείο Ελάτειας 1, Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας 1, Ειρηνοδικείο Ιτέας 1, Ειρηνοδικείο Ορχομενού 1, Ειρηνοδικείο Τολοφώνος 1 και Ειρηνοδικείο Υπάτης 1).
Τα δικαιολογητικά
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2011 στις έδρες των Εφετείων Αθηνών (για τους υποψηφίους που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου, Δωδεκανήσου) και Θεσσαλονίκης (για τους υποψηφίους που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης), ενώ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία επιθυμούν να διορισθούν, καθώς και σειρά δικαιολογητικών. Απαραιτήτως πρέπει να επισυνάψουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αποδεικτικό καταβολής ποσού εξετάστρων στον γραμματέα της οικείας Τριμελούς Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός είναι γραπτός και ενιαίος για όλη τη χώρα, ενώ τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κ.ά.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 213 1307232-4 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης: www.ministryofjustice.gr.