Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Επερώτηση Καρανίκα για ΕΚΑΒ στο Δήμο Αγράφων - Εγκρίθηκαν οι πληρωμές για το "ΠΙΝΔΟΣ"

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και σε συνέχεια των προσπαθειών του για βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Ευρυτανία, ο Βουλευτής Ηλίας Καρανίκας, υπέβαλε επερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, με την οποία περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο Αγράφων και επιχειρείται να κινητοποιηθεί το Υπουργείο προς την κατεύθυνση ίδρυσης τομέα ΕΚΑΒ στη Δυτική Ευρυτανία.


Η επερώτηση αποτελεί συνέχεια της υλοποίησης των προγραμματισμένων ενεργειών του Βουλευτή για τον τομέα της Υγείας και σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής

Προς: Αξιότιμο Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στη διακομιδή ασθενών στη Δυτική Ευρυτανία

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στη χρονική κρίσιμη συγκυρία αναδιάταξης των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στον τόπο μας αποτελεί εξίσου σημαντική προτεραιότητα η κάλυψη κάθε κενού που δημιουργεί ελλείμματα και κακές υπηρεσίες ή αδικεί πολίτες απέναντι σε άλλους ως προς το βασικό τους δικαίωμα για παροχές υγείας.

Στην περιοχή της Δυτικής Ευρυτανίας οι βασικές μονάδες (και οι μόνες) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι το Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γρανίτσας. Ενώ η ύπαρξη και λειτουργία τους έχουν συντελέσει σε κρίσιμες αλλά και καθημερινές ανάγκες των κατοίκων των ορεινών μας χωριών, συχνά καθίσταται αδύνατη και κατά συνέπεια επικίνδυνη η μεταφορά ασθενών ή η επείγουσα διακομιδή περιστατικών λόγω της έλλειψης ασθενοφόρων οχημάτων.

Οι χιλιομετρικές αποστάσεις από την πόλη του Καρπενησίου και η εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη πρόσβαση αυξάνουν σε επικίνδυνα επίπεδα το χρόνο που χρειάζεται για την παροχή υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες της Δυτικής Ευρυτανίας, ακόμα και σε κρίσιμες περιπτώσεις (π.χ. Κέδρα-Καρπενήσι στις τρειs (3) ώρες η διαδρομή) . Επίσης, στα πλαίσια της πολιτικής της δίκαιης κατανομής και του εξορθολογισμού στις υπηρεσίες Υγείας στον τόπο μας είναι καίρια η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλλει στον τόπο του.

Με τα παραπάνω δεδομένα αποτελεί λογικό αίτημα η Ίδρυση Τομέα ΕΚΑΒ στη Δυτική Ευρυτανία ή εναλλακτικά και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, η παροχή ειδικής άδειας στους οδηγούς του Δήμου ή σε εθελοντικές οργανώσεις ώστε να κινούν τα ασθενοφόρα που θα παραχωρηθούν από την Πολιτεία προς όφελος των Ευρυτάνων πολιτών. Στην Ευρυτανία υπάρχει πλεονάζον προσωπικό σε υπηρεσίες το οποίο και θα μπορούσε να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να διατεθεί για το σκοπό αυτό.

Για τους παραπάνω λόγους ερωτάται ο κ. κ. Υπουργός

1.Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να καλυφθεί το σοβαρό αυτό κενό στη διακομιδή των ασθενών της Δυτικής Ευρυτανίας από το ΕΚΑΒ;

2.Προτίθεται και πότε να προχωρήσει στην ίδρυση Τομέα ΕΚΑΒ στη Δυτική Ευρυτανία;

3.Σε διαφορετική περίπτωση θα παραχωρηθούν τουλάχιστον δύο (2) ασθενοφόρα και ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα σε πλεονάζον προσωπικό άλλων υπηρεσιών ή στους οδηγούς του Δήμου να κινούν τα ασθενοφόρα μετά από σχετική ταχύρρυθμη εκπαίδευση;

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ “ΠΙΝΔΟΣ”

Επίσης γνωστοποιείται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ' αριθ. 34681/ΔΕ-6035 απόφασή του, ενέκρινε πίστωση ύψους 3.103.724,80 ευρώ για την αποπληρωμή των εργασιών όλων των έργων που εκτελέστηκαν μέσα στο 2010, από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου.

Η απόφαση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της δέσμευσης του Υπουργού Θάνου Μωραΐτη προς τον Βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα στις αρχές του περασμένου Μαρτίου, ότι θα προχωρήσει η χρηματοδότηση όλων των έργων του προγράμματος.

Τονίζεται ότι οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν και η καθυστέρηση αποπληρωμής των εργολάβων στο Νομό Ευρυτανίας οφειλόταν στη δυσκινησία στην οποία περιέπεσαν οι μηχανισμοί της Περιφέρειας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου της αναδιοργάνωσης του διοικητικού χάρτη της χώρας μέσω του προγράμματος "Καλλικράτης".