Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Η ευθύνη στους Δήμους για τη μεταφορά μαθητών στα σχολεία

Οι δήμοι θα μπορούν να τροποποιούν τα υφιστάμενα δρομολόγια των συγκοινωνιών για την εξυπηρέτηση των μαθητών

Οι όροι για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους με ευθύνη του δήμου, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση μηνιαίων επιδομάτων ορίζονται σε απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:
•1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
•2.500 μέτρα για μαθητές γυμνασίων.
•4.000 μέτρα για μαθητές λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών είναι να φοιτούν στο πλησιέστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο κ.τ.λ).
Η μεταφορά των μαθητών προς τα σχολεία, όπως ορίζει η απόφαση των τριών συναρμόδιων υπουργείων, πραγματοποιείται με δημοτική ή δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία (ΚΤΕΛ, τρένα, λεωφορεία κ.ά.). Οι δήμοι μπορούν να τροποποιούν τα υφιστάμενα δρομολόγια αστικών γραμμών ή να ζητούν από την οικεία περιφέρεια την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων υπεραστικών γραμμών της δημόσιας συγκοινωνίας, ούτως ώστε να εξυπηρετείται η μεταφορά των μαθητών.
Διαγωνισμός
Σε περιπτώσεις, πάντως, που δεν εξυπηρετούν τα μέσα μεταφοράς τους μαθητές, ο δήμος προκηρύσσει διαγωνισμό. Υπάρχει, πάντως, και μία τρίτη κατηγορία που αφορά την επιδότηση μαθητών. Ειδικότερα, αν δεν υπάρχει κανένα μέσο για να εξυπηρετηθούν και είναι αναγκασμένοι να μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών, τους χορηγείται μηνιαίο επίδομα.
Για τους μαθητές που έχουν εγκατασταθεί στην έδρα του σχολείου τους, θα λαμβάνουν 85 ευρώ μηνιαίως. Σε όσους μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους, θα υπολογίζεται μηνιαίο επίδομα βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας από το σχολείο (χιλιομετρικό κόστος ίσο με 0,35 ευρώ ανά χιλιόμετρο). Ετησίως το επίδομα μπορεί να ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.
ΜΙΧ. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ