Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Αυξάνεται το προσδόκιμο - Πάνω από δύο χρόνια ζωής κέρδισαν οι Έλληνες σε 15 χρόνια

Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά περίπου 2,3 χρόνια την περίοδο 1991-2006, δείχνει μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,43 έτη στους άνδρες και κατά 2,20 έτη στις γυναίκες, προκύπτει από τη μελέτη του Μιχάλη Αγοραστάκη, ερευνητή στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Όσον αφορά τους άνδρες, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις περιφέρειες Ιόνιων Νήσων (3,42 έτη), Αττικής (3,10 έτη) και Νοτίου Αιγαίου (2,79), ενώ τα χαμηλότερα εντοπίζονται στην Κρήτη (1,11 έτη) και στην Πελοπόννησο (1,05 έτη).
Όσον αφορά τις γυναίκες, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (+2.81 έτη), τις νησιωτικές περιφέρειες των Ιονίων Νήσων (2,72) και Νοτίου Αιγαίου (2,58) ενώ η μικρότερη στη Στερεά Ελλάδα (1,51 έτη) και στο Βόρειο Αιγαίο (1,46 έτη).
Η Κρήτη και η Πελοπόννησος εμφανίζουν μεν χαμηλή αύξηση της μέσης διάρκειας ζωής, ωστόσο παραμένουν πρώτες στην κατάταξη όσον αφορά το προσδόκιμο των γυναικών. Όσον αφορά τους άνδρες, οι λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες ισοφάρισαν την Κρήτη και την Πελοπόννησο στο προσδόκιμο επιβίωσης.
Αντίθετα, οι ταχύτητες βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη δεν ήταν ικανές να τις απεγκλωβίσουν από τις τελευταίες θέσεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των περιφερειακών κερδών ανάμεσα στα δύο φύλα. Αν και στην πλειοψηφία των περιφερειών οι άνδρες σημειώνουν μεγαλύτερα κέρδη από τις γυναίκες, το αντίστροφο συμβαίνει στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου.
Όσον αφορά τη βρεφική θνησιμότητα, μοναδική εξαίρεση στην πτώση είναι οι άνδρες στην Πελοπόννησο.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ