Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ύδρευση της Επισκοπής

Συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα 14 Νομεβρίου 2011, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης παρουσία όπως πάντα αρκετών ατόμων, φορέων και υπηρεσιών.
Από πλευράς του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Λάμπρου Τσιτσάνη, τονίστηκε για μια ακόμη φορά ότι το Κράτος θα πρέπει να ασκήσει πιο σοβαρή και υπεύθυνη ενεργειακή πολιτική, να είναι σε θέση να κατασκευάζει το ίδιο τα αιολικά πάρκα και να τα ελέγχει πλήρως και τέλος να κάνει χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες, για τις ανεμογεννήτριες και για τα φωτοβολταϊκά, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να γνωρίζει πόσα ακόμη είναι απαραίτητα να γίνουν και σε ποια σημεία.

Στη συνέχεια εγκρίθηκαν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων:
•Ύδρευση της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων. Το έργο περιλαμβάνει: 1) Υδρομέτρηση πηγής στη θέση «Τσιαπέρα» με ποσότητα νερού 2 m3 / ώρα. 2) Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 3.600μ και την κατασκευή νέας δεξαμενής συλλογής και διανομής νερού, χωρητικότητας 75 m3.
3) Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 3.040μ.
Τονίστηκε από πλευράς των Μελών του Συμβουλίου, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευρά φορέα του έργου που είναι ο Δήμος Αγράφων ώστε να τηρηθούν απολύτως οι περιβαλλοντικοί όροι.
•Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης δοθείσης της ευκαιρίας αναφέρθηκε στη λίμνη των Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη και γραφικότερη στην Ελλάδα αλλά και την πλέον αναξιοποίητη και ανεκμετάλλευτη από πλευράς πολιτείας. Τονίζοντας ότι κι από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αξιοποίησής της, τόσον τουριστικής, όσον και παραγωγικής.
* Αδειοδότηση των σημείων υδροληψίας του (πρώην) Δήμου Αυλώνας (νυν Κύμης – Αλιβερίου», στο Νομό Έυβοιας.
* Βιολογικός καθαρισμός Άσπρων Σπιτιών και Αντίκυρας στο Νομό Βοιωτίας.
* Κάμπινγκ δυναμικότητας 268 ατόμων ιδιοκτησίας Νταντή Δημητρίου στη θέση Θυλικόντας, Τοπικής Κοινότητας Πολιτικών, Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας.
* «Μελέτη υδροδοτικού φράγματος και δικτύων στο Δήμο Δομοκού» στο Νομό Φθιώτιδας.
* «Αιολικοί σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 165 MW, στις θέσεις ΄΄Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι΄΄ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 6 MW  και 15 MW στις θέσεις ΄΄Μεγάλη Πέτρα – Λιοφάντιζα και Αηδόνι΄΄ αντίστοιχα του Δήμου Καρύστου, Νομού Ευβοιας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚW των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής»
* Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,98 MW της εταιρείας ASTEROPE ENERGY ΕΠΕ στη θέση ΄΄ΓΕΡΑΚΟΛΙΘΙ΄΄ Ομβριακής του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας
* Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής ισχύος 35MW (17,5 + 17,5 MW), στις ΄΄Μέγας Λάκκος΄΄ και ΄΄Πήλιουρας΄΄, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδος, των Νομών Μαγνησίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα»
* Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( Α.Σ.Π.Η.Ε)  ισχύος 22 MW της εταιρείας ΄΄ C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄Κορφή ΄΄ των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου στο Ν. Βοιωτίας.
* Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) που λειτουργεί στο Σχηματάρι  Ν. Βοιωτίας ΄΄.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)