Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

H απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ειρηνοδικείο Αγραίων


Απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Mιλτιάδης Παπαιωάννου στην σχετική αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ.Ηλίας Καρανίκας στην βουλή, μετά το υπόμνημα του Δικηγόρου Βαγγέλη Μπίκα για την ίδρυση μεταβατικής έδρας του Ειρηνοδικείου Αγραίων και του Πρωτοδικείου Καρπενησίου στη Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας, καθώς και την ίδρυση μιας θέσης συμβολαιογράφου.Στην απάντηση το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει πως εξετάζεται η συγχώνευση, ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων στο άμεσο διάστημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και με Ειρηνοδικείο Αγραίων στο Κερασοχώρι που λειτουργεί όπως αναφέρεται μόνο με μεταφορά προσωπικού από το Καρπενήσι.

Για την θέση του συμβολαιογράφου το Υπουργείο τονίζει ότι είναι θέμα του "κώδικα συμβολαιογράφων" και η σχετική διαδικασία για τέτοια ζητήματα συζητείται στα αρμόδια όργανα κάθε 4 χρόνια, δηλ. το θέμα αυτό μπορεί να συζητηθεί πάλι το 2013.
Επειδή το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο επόμενο φύλλο μας, θα παρουσιάσουμε μεγάλη έρευνα καθώς και δηλώσεις από αρμοδίους, που αναμένεται να συζητηθούν.