Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Αγράφων

Συνεδρίασε την περασμένη Κυριακή 13 Νοεμβρίου στο Κερασοχώρι το Δ.Σ. Αγράφων με κυρίαρχα θέματα την οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, η Έγκριση πρόσληψης προσωπικού απασχόλησης ΙΔΟΧ και η «Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών». Σχετικά με το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των Συλλόγων, αποφασίστηκε να δοθούν στα Σωματεία τα μισά ποσά, που είχαν εγκριθεί σε παλιότερο Δ.Σ, τα οποία όμως δεν ενεκρίθησαν στην συνέχεια από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Γερακούδη.

Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του οργάνου ήταν τα εξής:
1ο.Έγκριση πρακτικών  11 & 12 ΔΣ, 2ο.«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού απασχόλησης ΙΔΟΧ» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος), 3ο.«Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος), 4ο.«Αποδοχή χρηματοδότησης (ΚΕΠ)» (Εισηγητής: ο κ.  Μχόπουλος Ευθύμιος), 5ο. «Αποδοχή χρηματοδοτήσεων» (Εισηγητής: ο κ.  Μχόπουλος Ευθύμιος), 6ο «Αποδοχή Μελετών» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος), 7ο.    «Διάλυση σύμβασης» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος), 8ο «Έγκριση  Α.Π.Ε. έργων» (Εισηγητής: ο κ.  Μιχόπουλος Ευθύμιος), 9ο «Μείωση εγγυητικών του έργου» (Εισηγητής: ο κ.  Τσιώλης Δημήτριος), 10ο «Λύση προγραμματικής Σύμβασης» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος), 11ο «Υλοποίηση Έργων» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος), 12ο «Συνέχιση έργων» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος), 13ο «Υποβολή πρότασης έργου για ένταξη» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος), 14ο «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού» (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος) και15ο «Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων» (Εισηγητής: ο κ.  Δημήτριος Βελαέτης).


Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων
Εγκρίθηκαν αναθέσεις και πληρωμές για 60 έργα ύψους 230.000 ευρώ

Συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα η Οικονοµική Επιτροπή του δήμου Αγράφων και ενέκρινε πιστώσεις 60 περίπου έργων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί πρόκειται για μικροέργα , συντηρήσεις κτηρίων και καθαρισμούς δρόμων, στο σύνολο των ΔΔ. Του Δήμου, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ.
Να αναφέρουμε ότι πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης Τάτσης και μέλη οι (Κακός Θωµάς, Κοφίνη Αναστασία, Παπαδήµας Παναγιώτης, Φουρλίγκα Κλεάνθη, Κατσιφός Ευάγγελος και Τελώνης Λεωνίδας).
Όλα τα έργα που θα ξεκινήσουν μετά την έγκριση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κας Γερακούδη είναι τα εξής :
1.   Σης   Δαπάνες κατασκευής  ιστοσελίδας  Δήμου  με  ΚΑ  10-7135,  ποσό  €  3.000,00,  στην  εταιρία  JMC Α.Ε.
2.   Στην Αποκατάσταση προσβασιμότητας (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ), με Κ.Α. 30-6262.002, ποσό 7.000,00 € στον Τσιτσικάο Επαμεινώνδα
3.   Στην Αποκατάσταση οδοστρωμάτων (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ) , με Κ.Α. 30-6262.003, 7.000,00 ποσό € στον Διώτη Νικόλαο
4.   Στην  Επιχωμάτωση  απορριμμάτων  (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ),  με  Κ.Α.  30-6262.009,  ποσό  7.000,00 € στον Γερονίκο Παναγιώτη
5.   Στην Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης πλησίον χωματερής (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ) 30-6262.010. , ποσό 7.000,00 € στον Μαλανδρίνο Παναγιώτη
6.   Στην Διαπλάτυνση  οδών  με  σφυρί   (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ)  με  Κ.Α.  30-6262.011,  ποσό  7.000,00  € στον Μάγγα Νικόλαο
7.   Την  Άρση  καταπτώσεων (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ),  με  Κ.Α.  30-6262.013,  ποσό  7.000,00  €  στον Γεωργάκη Παναγιώτη
8.   Στον Καθαρισμό τμημάτων δασικών δρόμων Δ.Ε. Αγράφων, με Κ.Α. 30-6262.092, ποσό 24.600,00 € στον Βουτσέλη Ευάγγελο
9.   Στο   στρώσιμο   δασικών   δρόμων   με   μελίστρα,   με   Κ.Α.   30-6262.093,   ποσό   24.600,00   €   στον Νταλαφούρα Ιωάννη
10. Στην Άρση καταπτώσεων δασικών δρόμων, με Κ.Α. 30-6262.094, ποσό 24.600,00 € στον Ζαχαράκη Απόστολο
11. Στην  Καθαριότητα  δημοτικών  χώρων  και  μεταφορά  στερεών  αποβλήτων  κατά  αποκοπή  (ΣΑΤΑ 2011), με Κ.Α. 20-6262.007, ποσό 6.900,00 € στον Μουδούρη Αθανάσιο
12. Συντήρηση  δικτύων  ύδρευσης  Δ.Ε.  Ασπροποτάμου  (ΣΑΤΑ  2011),  με  Κ.Α.  25-6262.005,  ποσό 7.000,00 € στον Γκούρλια Κωνσταντίνο
13. Συντήρηση υδρομάστευσης (ΤΑΣΑ 2011), με Κ.Α. 30-6262.012, ποσό 7.000,00 € στον Γ. Βούρτσα
14. Στην Αποκατάσταση τμήματος υδραύλακα νερόμυλου Κάτω Ποταμιάς,  με Κ.Α. 30-7336.025, ποσού 7.200,00 € στον Γκούρλια Κωνσταντίνο
15. Στην  Τοποθέτηση  υδρομετρητών  Σ.Κ.  Δάφνης,  με  Κ.Α.  20-7312.001,  ποσού  7.200,00  €  στον  Λόλο Ιωάννη
16. Στην Αποκατάσταση τμήματος αγωγού αποχέτευσης λόγω κατολίσθησης στην Σ.Κ. Δάφνης, με Κ.Α. 30-7312.002, ποσού 7.200,00 € στον Λαμπράκη Παναγιώτη
17. Σον Καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Ραπτοπούλου, με Κ.Α.  20-6277.001, ποσό   900,00€ στην Ζηνέλη - Ζαχαράκη Ιωάννα
18. Στον Καθαρισμό κοινοτικού καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δαφνούλας, με Κ.Α. 20-6277.002, ποσό   800,00 € στην Καραβίδα Διαμάντω
19. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Νέου Αργυρίου, με Κ.Α. 20-6277.003, ποσό   800,00€ στην Ζαλοκώστα - Κολοκούρα Μαρία
20. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Λεπιανών,  με  Κ.Α. 20-6277.005, ποσό 800,00 € στην Οικονόμου Ελένη
21. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Πρασιάς,  με  Κ.Α.   20-6277.006, ποσό 800,00 € στην  Β. Μαραγκούλα
22. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  οικισμού  Φουσιανών  -Βασιλεσίου με Κ.Α.  20-6277.007, ποσό 800,00 € στην Κουτέρη Όλγα
23. Σον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  οικισμού  Κρέντης, με  Κ.Α. 20-6277.008, ποσό 800,00€ στην Αντιγόνη Ντάλλα
24. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Κερασοχωρίου, με Κ.Α. 20-6277.009, ποσό 800,00€ στον Τρίκα  Γεώργιο
25. Στον καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Βίνιανης, με Κ.Α.   20- 6277.010, ποσό   800,00€ στην Γαζέτα  Αλεξία
26. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Δάφνης,  με  Κ.Α.   20-6277.011, ποσό   800,00€ στην Λαμπράκη Αγγελική
27. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Μαυρομμάτας, με Κ.Α. 20-6277.012, ποσό 800,00€ στην Καυκιά Δήμ.
28. Σον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Χρύσως,  με  Κ.Α.   20-6277.013, ποσό 800,00€ στην  Χειλά Όλγα
29. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Αγίου  Δημητρίου,  με Κ.Α.  20-6277.014, ποσό 800,00 € στον Κολλιμένο Βασίλειο
30. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας, με Κ.Α.  20-6277.015, ποσό  800,00 € στον Κακαβά Κωνσταντίνο
31. Στον    Καθαρισμό    Κοινοτικού    Καταστήματος    και    κοινόχρηστων   χώρων    Σ.Κ.    Ανατολικής Φραγκίστας, με Κ.Α.  20-6277.016, ποσό 800,00 € στην Μπόνια Ουρανία
32. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Επισκοπής, με Κ.Α. 20-6277.017, ποσό 800,00€ στον Καρανζούνη Κωνσταντίνο
33. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Παλαιοκατούνας,  με Κ.Α. 20-6277.018  , ποσό  800,00 € στην  Λαθύρη Μαρία
34. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Σριποτάμου, με Κ.Α. 20-6277.019, ποσό   800,00 € στον Μπατσούλα Θεοφάνη
35. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Μαραθιά, με Κ.Α.   20-6277.020, ποσό 800,00 € στον  Μπαλατσία Βασίλειο
36. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Οικισμού Τσούκας, με Κ.Α. 20-6277.021, ποσό  800,00 € στον Κουρλό Ιωάννη
37. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Παλαιοχωρίου, με Κ.Α. 20-6277.022, ποσό 900,00€ στον Κοντοβά Δημήτριο
38. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Αγράφων, με Κ.Α.  20-6277.023, ποσό 800,00€ στην Βουτσέλη Σπυριδούλα
39. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Βραγγιανών,  με  Κ.Α. 20-6277.024, ποσό 800,00€ στον Στούμπο Αναστάσιο
40. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Επινιανών, με Κ.Α. 20-6277.025, ποσό 800,00€ στον Σκλαπάνη Γεώργιο
41. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Μοναστηρακίου,  με Κ.Α.20-6277.026, ποσό 800,00 € στον  Γιαννιώτη Δημήτριο
42. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Τρίδενδρου, με Κ.Α.  20-6277.027, ποσό   800,00€ στον Πεσλή Γεώργιο
43. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Τροβάτου, με Κ.Α.  20-6277.028, ποσό  800,00€ στην  Τσιτσικάου Αλεξάνδρα
44. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Μαράθου , με Κ.Α. 20-6277.029, ποσό 800,00€ στον  Λάμπρου Δημοσθένη
45. Σον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Οικισμού ΢άικας, με Κ.Α. 20-6277.030, ποσό 800,00€ στον Φωλιά Αλ.
46. Σον Καθαρισμό  κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Γρανίτσας, με Κ.Α.  20-6277.031, ποσό   3.000,00€ στον Στεργιάννη Θωμά
47. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού  Καταστήματος  Σ.Κ.  Βαλαώρας,  με  Κ.Α.   20-6277.032,  ποσό  900,00  € στην  Κονδύλη Καλλιόπη
48. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Λιθοχωρίου,  με  Κ.Α. 20-6277.033, ποσό   800,00€ στην Κατσιάδα Όλγα
49. Στον Καθαρισμό  Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Λημερίου, με Κ.Α.  20-6277.034, ποσό   800,00  € στην Αποστόλου Αθανασία
50. Στον Καθαρισμό  Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Βούλπης, με Κ.Α.   20-6277.035, ποσό 800,00 € στην Τσίπρα Αλεξάνδρα
51. Στον Καθαρισμό  Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Οικισμού  Κάτω Ποταμιάς,
με Κ.Α.  20-6277.036, ποσό   800,00€ στην Ζήκα Γιαννούλα
52. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Οικισμού  Λογγιτσίου,  με Κ.Α.  20-6277.037, ποσό   800,00€ στην Ζελενίτσα Ελένη
53. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού  Καταστήματος  και κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Σοπόλιανων,  με  Κ.Α. 20-6277.038, ποσό   800,00€ στην  Α. Πάζιου
54. Στον Καθαρισμό  Κοινοτικού Καταστήματος Σ.Κ. Κέδρων, με Κ.Α. 20-6277.040, ποσό 800,00€ στην Μερμίγκη Αθανασία ΑΔΑ: 45Β8Ω6Α-ΥΧ055. Σον Καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Κέδρων, με Κ.Α. 20-6277.041 ,  ποσό  800,00  €  στην Δημητροπούλου Γκόλφω
56. Στης  Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δ.Ε.  Απεραντίων  με  Κ.Α.  00-6117.005, ποσού 3.000,00 στην Βελτσίστα Μαρία
57. Σης  Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δ.Ε.  Ασπροποτάμου    με  Κ.Α.  00- 6117.005, ποσού 3.000,00 στην Δημητροπούλου Σταυρούλα
58. Σης  Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δ.Ε.  Βίνιανης  με  Κ.Α.  00-6117.005, ποσού 3.000,00 στην Σκλαπάνη Ελένη
59. Στης Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δ.Ε.  Φραγκίστας  με  Κ.Α.  00-6117.005, ποσού 3.000,00 στην Γερονίκου Ουρανία
60. Στις  εργασίες  αντιστήριξης  πρανούς  στη  θέση  «Στανάδες»  Σ.Κ.  Βραγγιανών  με  Κ.Α.  30-7336.024, ποσού 12.000,00  στον Τσοκάνη Λάμπρο