Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Μέχρι 20.000 προσλήψεις ανέργων μέσα στο Φεβρουάριο από τους δήμους


Την έναρξη των προγραμμάτων αυτεπιστασίας σε δήμους και νομικά τους πρόσωπα,  για την απασχόληση 120.000 άνεργων έως το 2014 ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι υπουργοί Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης και Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης.Η πρώτη προκήρυξη θέσεων αναμένεται στις αρχές Φεβρουαρίου και οι πρώτες 15.000- 20.000 προσλήψεις αναμένονται έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Για το σκοπό αυτό, ως τα τέλη του 2014 θα διατεθούν 200 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η διάθεση των κονδυλίων θα γίνει με βάση Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΚΣΙΑ (Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή- Ισόρροπη Ανάπτυξη).
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα εκδοθεί άμεσα Κοινή Υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, ενώ ο ΟΑΕΔ έχει ετοιμάσει τον ηλεκτρονικό πίνακα κατάταξης των ανέργων και έχει ήδη εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση από το ΑΣΕΠ.
Στη συνέντευξη Τύπου διευκρινίστηκαν οι όροι, οι προδιαγραφές και οι αποδοχές των ανέργων που θα απασχοληθούν σε όλους τους δήμους της χώρας για έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας που αφορούν υποδομές, υποστήριξη ορεινών όγκων, προστασία περιβάλλοντος κ.ά. Θα απασχοληθούν οκτώ ειδικότητες- εργάτες γενικών καθηκόντων, ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, οικοδόμοι, σιδεράδες, υδραυλικοί και διαχειριστές μηχανημάτων. Η απασχόληση θα είναι 5μηνη και κάθε άνεργος θα αμείβεται με 135 ημερομίσθια το χρόνο. Οι μηνιαίες αποδοχές θα είναι 770 ευρώ μεικτά και 625 ευρώ καθαρά. Η επιλογή θα γίνεται αυτόματα από Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων του ΟΑΕΔ και δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρεμβολή.
Η διαδικασία μοριοδότησης θα είναι αδιάβλητη και θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα, υπογράμμισε κατ΄επανάληψη τόσο ο υπουργός Εργασίας, Γ. Κουτρουμάνης, όσο και ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Η. Κικίλιας και διευκρίνισαν:
Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Βοήθεια στην υποβολή της αίτησης, θα προσφέρουν οι δήμοι και τα ΚΕΠ. Οι λίστες θα ελέγχονται κάθε φορά από το ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις θα γίνονται μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ. Για κάθε έτος η διαδικασία θα ξεκινά από τον Οκτώβριο και θα επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο.
Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, αποτελούν ο χρόνος της ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, αλλά και οι ειδικότητες που σε κάθε δήμο θα ζητούνται ανάλογα με το έργο που θα γίνεται. Προτεραιότητα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι, όσοι έχουν άνεργη σύζυγο και παιδιά, οι νέοι έως 29 ετών και όσοι βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Επισημάνθηκε ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι οι άνεργοι να έχουν προσκομίσει βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης στον ΟΑΕΔ
Ειδικότερα, σε 78 δήμους της χώρας που δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία και κατ΄ επέκταση  δεν μπορούν να αναλάβουν έργα αυτεπιστασίας, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών Π. Κουκουλόπουλος, «θα υπάρξει μέριμνα για να έχουν όλοι οι δήμοι πρόσβαση στο πρόγραμμα». Διευκρίνισε ωστόσο για το υπουργείο, ότι «εμείς θα εγκρίνουμε έργα. Όχι συμβάσεις».