Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Επίσκεψη στις Βρυξέλλες από αντιπροσωπεία του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Κώστας Μπακογιάννης, ο αντιδήμαρχος Νίκος Σουλιώτης και αντιπροσωπεία του Δήμου Καρπενησίου, θα μεταβούν στις Βρυξέλλες από 28 Ιανουαρίου έως και 1 Φεβρουαρίου 2012, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες, δίκτυα και άλλους φορείς, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών, τη συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τη διερεύνηση λήψης άμεσων χρηματοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επίσκεψης, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, με εκπροσώπους της Επιτροπής Περιφερειών όπου θα γίνει ενημέρωση για τις Ευρωπαϊκές Δικτυώσεις των Δήμων και με το διευθυντή του Regioeuropa, της ένωσης ευρωπαϊκών φορέων, περιφερειακών και τοπικών αρχών που επιδιώκει να συνδράμει τους τοπικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης περιφερειακής πολιτικής με ευρωπαϊκή διάσταση.
Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του δικτύου ορεινών περιοχών Euromontana, μέλος του οποίου είναι ο Δήμος Καρπενησίου, αλλά και άλλες συναντήσεις που αφορούν σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το EΣΠΑ, το JESSICA,το MED κ.α.  Τα έξοδα της μετακίνησης και της διαμονής θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δε θα επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση το Δήμο Καρπενησίου.