Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Μετά από δυναμική παρέμβαση ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΕ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ

 Αν πετύχει το πείραμα, θα εξαπλωθεί στις δυσπρόσιτες περιοχές ολόκληρης της χώρας

Νέα τροπή παίρνει το ζήτημα της ευρυζωνικότητας και του γρήγορου διαδικτύου στην περιοχή της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα στα θέματα της Παιδείας. Συγκεκριμένα, μετά την αρνητική απάντηση σε σχετική ενέργεια του Βουλευτή Ευρυτανίας προς τον ΟΤΕ, ο κ. Καρανίκας προχώρησε σε κατάθεση Ερώτησης με αριθ. 2699/12-12-2011 προς τέσσερις συνολικά Υπουργούς, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Παιδείας, και Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα με απάντησή της η Υπουργός Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου αναφέρει ότι έχει δρομολογηθεί από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, η πιλοτική σύνδεση τριών σχολείων και συγκεκριμένα του Γυμνασίου Ραπτόπουλου, του Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου και του Γυμνασίου Κερασοχωρίου με την τεχνολογία 3G (δηλ. ευρυζωνική σύνδεση μέσω ασυρμάτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Από τις δοκιμές που θα γίνουν θα διαπιστωθεί αν η υπηρεσία αυτή (3G) εξασφαλίζει την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του διαδικτύου στα σχολεία με ικανοποιητικές ταχύτητες.
Σε θετική περίπτωση θα καθιερωθεί και θα γενικευτεί σε όλες τις περιπτώσεις απομακρυσμένων μονάδων του ΠΣΔ, που δεν μπορούν να λάβουν με άλλον τρόπο ευρυζωνική σύνδεση.
Τονίζεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση επίτευξης της ευρυζωνικότητας στην Εκπαίδευση και το θέμα παρακολουθείται στενά.
Για την ενημέρωσή σας παραθέτουμε το κείμενο της Ερώτησης και των Σχετικών Απαντήσεων. Στο κείμενο της Ερώτησης αναφερόταν τα εξής:

«Προς:
1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδή Βορίδη
2. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο
3. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διάμάντοπούλου
4. Πολιτισμού και Τουρισμού Κ. Παύλο Γερουλάνο
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Μήνες μετά τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και στα πλαίσια της λειτουργίας του Ψηφιακού Σχολείου, η περιοχή της Ευρυτανίας χαρακτηρίζεται ακόμα από το βασικό έλλειμμα υποδομών ευρυζωνικότητας.
Η ανυπαρξία υποδομών για γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πέντε (5) περιοχές της Ευρυτανίας όπως είναι ο Προυσός, η Ποταμιά, η Δομνίστα, οι Απεράντιοι και ο Ασπροπόταμος έχουν καταστήσει τους επαγγελματίες, γονείς, καθηγητές, δασκάλους και μαθητές των περιοχών αυτών πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις εκφάνσεις της επαγγελματικής και μελετητικής τους δραστηριότητας.
Οι επαγγελματίες ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι κάτοχοι μονάδων εστίασης της περιοχής με μεράκι και συμβολή προσωπική συντηρούν τον εναλλακτικό, ελκυστικό και επισκέψιμο χαρακτήρα της ορεινής Ευρυτανίας. Αντί όμως να απολαμβάνουν των ευρυζωνικών υπηρεσιών αυτονόητα και δεδομένα, όπως ταιριάζει σε μια περιοχή που παραμένει οικονομικά ενεργή κυρίως από τον τουριστικό της πυλώνα, δεν έχουν ούτε καν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους τη βασική παροχή της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εργασίας τους. Στις σύγχρονες τουριστικές μονάδες η παροχή αυτή θεωρείται από τις πλέον βασικές και αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής στην τουριστική εστίαση. Στα ίδια τα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ιατρεία η παροχή υπηρεσιών είναι ήδη υποβαθμισμένη. Εξίσου σημαντικά για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όσο και για το «Ψηφιακό Σχολείο», η ευρυζωνικότητα θεωρείται η βασική υποδομή!!!
Επιπλέον, οι νέοι αλλά και ήδη δραστηριοποιημένοι κάτοικοι της Ευρυτανίας που επιθυμούν να προσανατολιστούν προς το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για το οποίο μόνο η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής ταχύτητας, η αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ο υψηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μπορούν να εξασφαλίσουν δραστηριοποίηση και συμμετοχή εξαιρούνται από το ανθρώπινο δυναμικό εκείνο που θέλουμε να ανήκει στους ανθρώπους που επενδύουν στον τόπο τους και τις σημερινές ευκαιρίες που αυτός προσφέρει.
Δεδομένης της δυνατότητας άλλων περιοχών στην επικράτεια για δωρεάν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και της αδήριτης ανάγκης της Ευρυτανίας για εξίσωση των ευκαιριών των πολιτών της στα παραπάνω θεμελιώδη προοδευτικά δικαιώματα,
 ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν ώστε να ξεκινήσει το έργο της παροχής υπηρεσιών ταχείας και αδιάλειπτης πρόσβασης στο διαδίκτυο (ευρυζωνικότητα) στις παραπάνω περιοχές της Περιφερειακής; Ενότητας Ευρυτανίας και με ποιο χρονοδιάγραμμα;»
Απαντώντας στην Ερώτηση η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το υπ' αριθ. 143517/17-1-2012 έγγραφό της αναφέρει:
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2699/12-12-2011, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας, με θέμα «Ευρυζωνικά Δίκτυα στο Ν. Ευρυτανίας», και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Στο Νομό Ευρυτανίας παρουσιάζεται σημαντικό έλλειμμα ευρυζωνικών συνδέσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας κοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς τα ποσοστά ευρυζωνικότητας στον Νομό είναι χαμηλά επειδή δεν υφίστανται στην περιοχή ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές από τη πλευρά των τηλεπικοινωνιακών παροχών.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες υφιστάμενες ADSL συνδέσεις βρίσκονται στην πόλη του Καρπενησίου, ενώ στα περισσότερα χωριά του Νομού τα οποία είναι δυσπρόσιτα, ο ΟΤΕ έχει κατασκευάσει δίκτυο ΣΑΡ (ασύρματης τεχνολογίας) το οποίο δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση της ADSL ευρυζωνικής υπηρεσίας. Τα σχολεία που συνδέονται στο δίκτυο ΣΑΡ αλλά και αυτά που βρίσκονται σε σημεία που δεν υπάρχει εγκατεστημένη τεχνολογία ADSL, συνδέονται σήμερα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) με συνδέσεις τύπου DialUp μέσω ISDN ή PSTN συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας. Σε όσες περιοχές υπάρχει διαθεσιμότητα ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL), τα σχολεία έχουν τροφοδοτηθεί με τέτοιες από το ΠΣΔ.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, που έχει την ευθύνη για τη σύνδεση των σχολικών και των διοικητικών μονάδων στο Διαδίκτυο, διερευνά εδώ και καιρό τους εναλλακτικούς τρόπους ευρυζωνικής διασύνδεσης των σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας.
Οι διαθέσιμες τεχνολογίες ευρυζωνικής διασύνδεσης είναι:
•ADSL (χρησιμοποιώντας υποδομή σταθερής τηλεφωνίας)
•3G (χρησιμοποιώντας υποδομή κινητής τηλεφωνίας)
•Δορυφορικά
Ο ρυθμός ενεργοποίησης των ADSL συνδέσεων σε όσες σχολικές μονάδες αυτό είναι δυνατό, ακολουθεί την εγκατάσταση από πλευράς ΟΤΕ του αντίστοιχου εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, στους πέντε Καλλικρατικούς Δήμους, Προυσσού, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Δομνίστας και Ποταμιάς υπάρχουν εν ενεργεία σήμερα δύο σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δώδεκα της Πρωτοβάθμιας. Από αυτά μόνο το ένα σχολείο διαθέτει ADSL πρόσβαση, καθώς στην περιοχή του παρέχεται από τον ΟΤΕ αυτή η υπηρεσία. Τα υπόλοιπα συνδέονται μέσω απλών DialUp συνδέσεων χαμηλών ταχυτήτων πρόσβασης.
Για την αντιμετώπιση του θέματος έχει δρομολογηθεί από το ΠΣΔ σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, η πιλοτική σύνδεση τριών σχολείων και συγκεκριμένα του Γυμνασίου Ραπτόπουλου, του Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου και του Γυμνασίου Σχολείου Κερασοχωρίου με την τεχνολογία 3G (δηλ. ευρυζωνική σύνδεση μέσω ασυρμάτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Από τις δοκιμές που θα γίνουν θα διαπιστωθεί αν η υπηρεσία αυτή (3G) εξασφαλίζει την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του διαδικτύου στα σχολεία με ικανοποιητικές ταχύτητες. Σε θετική περίπτωση θα καθιερωθεί και θα γενικευτεί σε όλες τις περιπτώσεις απομακρυσμένων μονάδων του ΠΣΔ, που δεν μπορούν να λάβουν με άλλον τρόπο ευρυζωνική σύνδεση.
Ήδη έχει γίνει η γνωστοποίηση του ΟΤΕ με τα στοιχεία των σχολείων του Νομού Ευρυτανίας, αλλά και άλλων περιοχών που αδυνατούν να συνδεθούν με τη τεχνολογία ADSL. Εφόσον δεν προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα και οι πιλοτικές δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς, εκτιμάται ότι η δυνατότητα αυτή θα εξαπλωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες, επιλύοντας τα οποία προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα απομακρυσμένα σχολεία σε σχέση με τη διασύνδεση στο διαδίκτυο.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας έχουν επιλεγεί και για το πρόγραμμα «ΔΟΡΥ» που υλοποιεί συνδέσεις στο Διαδίκτυο μέσω δορυφόρου. Εφόσον όμως προχωρήσει κάποια από τις άλλες λύσεις (ADSL ή 3G) δεν είναι απαραίτητη η δορυφορική σύνδεση."
Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας τονίζεται επίσης ότι στην Ερώτηση απάντησε και το Υπουργείο Μεταφορών, με το υπ' αριθ. Β 3264/16-1-2012 έγγραφό του στο οποίο επισημαίνεται ότι έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή Τεχνοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Έργου: Εθνική Υποδομή Παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι" με συμμετοχή του δημοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης και ότι ο διαγωνισμός αυτός έχει ολοκληρωθεί, έχει υπογραφτεί σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο το περασμένο καλοκαίρι και το Έργο βρίσκεται ήδη στη φάση της υλοποίησης.