Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

ΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Πρόσφατα ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία τα πόλης και αξίζει να αναφέρουμε τρεις φράσεις της ακυρωτικής απόφασης που αποτελούν κόλαφο για την Δημοτική Αρχή δεδομένου ότι δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, παράλληλα όμως δίνουν και το στίγμα μιας διοίκησης στο Δήμο Καρπενησίου που αποδεικνύεται καθημερινά επικίνδυνη.
Η ακυρωτική απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρει:
«Α) Υφίσταται κατάχρηση εξουσίας της Οικονομικής Επιτροπής και του οικείου Δημάρχου η οποία συνίσταται στο ότι χρησιμοποιήθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  το οποίο ουδέποτε προέβη στην παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας για εγκατάσταση παγοδρομίου ….. (η συγκεκριμένη απόφαση Δ.Σ. αναφερόταν σε δωρεάν παραχώρηση του χώρου για συλλόγους με σκοπό την δημιουργία εκδηλώσεων).
Β) Δεν τεκμαίρεται ότι ο σκοπός της αυθαίρετης τοποθέτησης του παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία της πόλης του Καρπενησίου εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου……
Γ) Η αυθαίρετη τοποθέτηση του παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία της πόλης του Καρπενησίου εξυπηρετεί κατά μείζονα λόγο τα συμφέροντα της εκμισθώτριας εταιρείας διότι πέραν του ποσού μίσθωσης 24.600,00 ευρώ με το ΦΠΑ, εκχωρήθηκαν σε αυτή και τα δικαιώματα χρήσης του παγοδρομίου (εισιτήρια 5 ε ανά μισή ώρα και 8 ε ανά ώρα), η κάλυψη των αναγκών αυτής σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό και ακόμα η δυνατότητα μονομερώς ανανέωσης της παραμονής της,,,» 
Κανείς δεν είπε και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η εγκατάσταση του παγοδρομίου στην πλατεία Καρπενησίου από την δημοτική αρχή δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον τόπο μας ή δεν συνέβαλλε στην τόνωση της αγοράς γύρω από την πλατεία. Μάλιστα εκφράσαμε σε  προηγούμενο Δ.Σ. την άποψη ότι είμαστε θετικοί στην λειτουργία του παγοδρομίου αλλά θα  έπρεπε να έχει την εκμετάλλευση ο Δήμος αφού ήταν ο τελικός μισθωτής, για να μπορεί να επιβάλλει μηδενικό ή  συμβολικό εισιτήριο και να έχουν την οικονομική δυνατότητα όλοι οι δημότες  χρήστες της πλατείας, στην χρήση του παγοδρομίου.
Για το θέμα όμως αυτό υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που δεν έγιναν γνωστά και οφείλουμε σήμερα ως παράταξη να τα αναδείξουμε. Καταψηφίσαμε το υπόδειγμα σύμβασης για το παγοδρόμιο που θα υπογραφόταν από τον Δήμαρχο και τον ιδιώτη εκμισθωτή που μας παρέδωσε η δημοτική αρχή κατά την ώρα της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής, αφενός μεν γιατί προέκυπτε τεράστιο κόστος για το Δήμο με αντίστοιχο όφελος για τον εκμισθωτή ιδιώτη, αφετέρου γιατί δεν προέβλεπε (υπήρχε σκόπιμα ασάφεια) το συγκεκριμένο υπόδειγμα την έκδοση ή μη εισιτηρίων για την χρήση του παγοδρομίου. Εκ των υστέρων όμως έκπληκτοι είδαμε και μείς ένα τελείως διαφορετικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο και τον νόμιμο εκπρόσωπο μιας Αστικής ΜΗ Κερδοσκοπι
κής Εταιρείας (στο υπόδειγμα αναφερόταν ως εκμισθωτής, Ανώνυμη Εταιρεία)  το οποίο περιείχε ευνοϊκότερη ρύθμιση (προκαταβολή) αποπληρωμής για τον ιδιώτη, έδινε την δυνατότητα επίσης στον ιδιώτη εκμισθωτή να ανανεώσει μονομερώς την σύμβαση ως προς το χρόνο λειτουργίας του παγοδρομίου και προέβλεπε αυθαίρετα και σκανδαλωδώς την έκδοση εισιτηρίων από τον ιδιώτη για ίδιο όφελός του.
Κάποιος αντιδήμαρχος που ρωτήθηκε σχετικά, εξέφρασε δημόσια άποψη για το θέμα και είπε ότι δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται από τον νόμο ειδική απόφαση παραχώρησης της πλατείας για δρώμενα του δήμου και θα είχε δίκιο αν ο ίδιος ο Δήμος εκμεταλλευόταν το παγοδρόμιο. Εδώ όμως έγινε κάτι διαφορετικό που δεν έχει σχέση με δημοτικά δρώμενα και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία αφού ο μεν Εκμισθωτής ιδιώτης εκμισθώνει τον εξοπλισμό του παγοδρομίου στον Μισθωτή Δήμο, παράλληλα όμως ο ίδιος εκμισθωτής ιδιώτης που λαμβάνει  μίσθωμα από τον Δήμο ύψους 24.600,00 ευρώ, τελείως αυθαίρετα, παράλογα και  ευεργετικά γι’ αυτόν, εκμεταλλεύεται δια ίδιο όφελος τον εξοπλισμό που έχει εκμισθώσει, με έκδοση εισιτηρίων και έσοδα διαφημίσεων και όλα αυτά γίνονται στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας.  Ο δε δήμος επιβαρύνθηκε με βάση της σύμβαση που υπέγραψε ο δήμαρχος με ένα μεγάλο κόστος για κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση νέων παροχών και είχαμε καταγγείλει επίσης ότι συνεργεία του Δήμου για τρεις ημέρες εκτελούσαν εργασίες του ιδιότυπου εκμισθωτή απομακρύνοντας κομμάτια πάγου. Και το σπουδαιότερο που αναδεικνύει ένα  νομικό κενό περί κερδοσκοπικών ή μη νομικών προσώπων είναι το γεγονός ότι η ανωτέρω φερόμενη ως εκμισθώτρια Αστική ΜΗ Κερδοσκοπική Εταιρεία στην πράξη είναι μεσάζων (υπεκμισθώτρια), δηλαδή δεν κατέχει τον εξοπλισμό του παγοδρομίου αλλά και αυτή τον μισθώνει από άλλη εταιρεία, για να τον εκμισθώσει στη συνέχεια στον Δήμο.
Ενώ όλα αυτά τα κωμικοτραγικά συνέβησαν και κανένας από την δημοτική αρχή δεν είχε την «επιθυμία» να ενημερώσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το μείζον ζήτημα που προέκυψε, ξαφνικά «βαφτίστηκε» εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, ένας διορισμένος πρόεδρος Νομικού Προσώπου του Δήμου που δεν είναι καν δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος προφανώς πήρε την εντολή να δολοφονήσει την ενημέρωση των δημοτών σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό.
Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται αλλά τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιοι κρατικοί λειτουργοί που αμείβονται με μισθούς πείνας τελευταία αλλά έχουν το σθένος και ασκούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα  και εκδίδουν αποφάσεις με βάση την νομιμότητα και όχι με βάση την πολιτική ή οικονομική επιφάνεια του κρινόμενου. 

Σας ευχαριστώ

Ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης
Του Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου
Βαγγέλης Καρφής