Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Συνεδρίασε σήμερα το Δ.Σ. για το κλείσιμο του ΧΑΔΑ και τη μεταφορά των μαθητών

Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη και κυρίαρχα αυτών, την Λήψη απόφασης για το κλείσιμο ΧΑΔΑ Καρπενησίου και την Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  με υποψηφίους αναδόχους για την υπηρεσία «Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου». Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση είναι τα εξής:

1.Επί αιτήσεως μελών Τ.Ε.Ε σχετικά με το  σχέδιο του Π.Δ με τίτλο «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» - «Περιοχές ελέγχου και περιορισμού χρήσεων γης» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
2.Λήψη απόφασης για κλείσιμο ΧΑΔΑ  Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
3.Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ. Τασιός)
4.Πρόσληψη προσωπικού  για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ. Τασιός)
5.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Δ/νσης λειτουργίας υποδομών και δικτύων του Δήμου. (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ.Τασιός)
6.Καθορισμός είδους συναλλαγών και εξουσιοδότηση υπογραφών λογαριασμού πρώην ΔΕΥΑΚ στην ΕUROBANK
(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
7.Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  με υποψηφίους αναδόχους για την υπηρεσία «Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου»(εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Κλ. Λάππας).
8.Έγκριση της αριθμ.1/2011 απόφασης του Ν.Π  ΟΠΠΠΑΔΗΚ  (αφορά ψήφιση προϋπολογισμού 2012)(εισηγητής ο πρόεδρος του ΝΠ κ. Γιανννιώτης Παναγιώτης)
9.Έγκριση  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και ορισμός δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή διαιτησίας της προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Δ/νση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας του έργου «Κατασκευή μονοπατιών στο δημόσιο δάσος Φουρνάς».(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
10.Δωρεάν παραχώρηση ενός παροπλισμένου δημοτικού οχήματος στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Φέγγος Αθανάσιος)
11.Σύσταση και λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.4 του Ν.3979/2011 (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
12.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι ποσού των 5.869,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ(εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
13.Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής έργων ποσού άνω των 5.869,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
14.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών και απευθείας ανάθεση για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ  (άρθρα 10,11, και  46) (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
15.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο  28 του ΕΚΠΟΤΑ) ανά δημοτική ενότητα και ανά κατηγορία ειδών προμήθειας. .(εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
16.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών  και προμηθειών (ανταλλακτικών αυτοκινήτων κλπ ανά δημοτική ενότητα  (άρθρο 67 του Π.Δ 28/80). .(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
17.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981) .(εισηγητής ο πρόεδρος κ. Χ. Ντέκας)
18.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό. (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
19.Συγκρότηση επιτροπής καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων(εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
20.Διαγραφή χρεών λόγω λάθους χρέωση(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
21.Επί αιτήσεως των κ.κ Κεραμάρη Δημητρίου και Φουσέκη  Δημητρίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
22.Παράταση προθεσμίας του έργου «Πλακόστρωση βατού δρόμου από οικ. Α. Τσιάμη έως οικ. Αγγελικής Τσιάμη και πλακόστρωση του δρόμου από οικ. Κων/νου Κάντζιου έως πάρκιγκ» αναδόχου κ. Γ. Γούλα
23.Έγκριση 2ου Α.Π του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου αναδόχου κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη.
24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αποθηκών του Δήμου στην στεγασμένη Λαϊκή αγορά» αναδόχου κ.Χατζόπουλου Γεωργίου.
25.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις οδικών δικτύων Δήμου Δομνίστας» αναδόχου κ. Ελ. Καρφή.