Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της γνώσης «Πρώτων Βοηθειών» και μετά από αίτημα πολλών δημοτών μας για συμμετοχή τους στην εκπαίδευση προβαίνει σε επανάληψη του σεμιναρίου που πραγματοποιείται από τον Ερυθρό Σταυρό στην πόλη μας.

Η παραπάνω εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο επίπεδα (Θεωρητικό και Πρακτικό) :
1.Θεωρητική εκπαίδευση :
Αναλύονται διεξοδικά τα πρωτόκολλα ενεργειών, έννοιες που χρειάζεται να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος για την σωστή εφαρμογή τους στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και όλα τα βήματα για κάθε περίπτωση στο σωστό χρόνο.
2. Πρακτική εκπαίδευση (Δεξιότητες) :
Ο εκπαιδευόμενος υποχρεωτικά συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πρακτικές δεξιότητες πού πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών, την διάσωση, την ακινητοποίηση και την μεταφορά των θυμάτων, την χρήση πυροσβεστήρα και άλλων σωστικών μέσων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες σήμερα τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης από πολίτες, φορείς, μεγάλες εταιρίες, κρατικές υπηρεσίες και υπουργεία.
Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, θα είναι 20 ώρες και θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες 26 Μαρτίου  2012 έως και 29 Μαρτίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου από τις 17:00 – 21:00.
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους κατόπιν πρακτικών εξετάσεων θα τους απονεμηθεί Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης, αποκτώντας την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ».
Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι τα 50 άτομα. Καθένας που επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει για να εγγραφεί να συμπληρώσει αίτηση συμμετοχής στο Δήμο Καρπενησίου προκειμένου να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το κόστος ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ. Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να καλύψει το μισό του κόστους ήτοι 20 ευρώ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν  από την Πέμπτη 15 Μαρτίου  έως τις 23 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή.