Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Νέα Πρωτοβουλία από το Δήμο Καρπενησίου Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση

Στις μέρες μας που η κοινωνία δοκιμάζεται από την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, η ανεργία αποτελεί σημαντική πληγή για τη χώρα αλλά και για τον τόπο μας. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία εύρεσης εργασίας λόγω της μεγάλης ύφεσης, ο Δήμος Καρπενησίου προχωρά στη σύσταση Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση.

Το Γραφείο αυτό θα έχει ως στόχο να συμβάλει στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων για τους ανέργους, την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής, η οποία πρότεινε και τη σύσταση του γραφείου στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εισηγητή το Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Πέτρου, είναι η ορθή κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου που θα στελεχώσει το επόμενο χρονικό διάστημα το γραφείο και η ανάπτυξη συνεργασίας με το τοπικό γραφείο ΟΑΕΔ, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία, καθώς επίσης και όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές απασχόλησης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση θα είναι σε θέση να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στους ανέργους και στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Μέσω του Γραφείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας από ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσια έργα, καθώς επίσης σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις ΑΣΕΠ, προγράμματα του ΟΑΕΔ και προγράμματα στήριξης, κατάρτισης και απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο θα είναι σε θέση να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και διαμεσολάβηση σε ήδη εργαζομένους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εργασία τους (αμοιβή, συνθήκες εργασίας, ωράριο κτλ), αλλά και σε εργοδότες και επιχειρήσεις (τρόποι χρηματοδότησης, επιδοτούμενα προγράμματα κτλ).
Τέλος, μια ακόμη υπηρεσία του Γραφείου θα είναι η εποπτική λειτουργία όλων των προγραμμάτων απασχόλησης του Δήμου Καρπενησίου.
Ο Δήμος ως ο κοντινότερος στους πολίτες θεσμικός φορέας οφείλει να προσεγγίζει τις ανάγκες των δημοτών και να δίνει λύσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά στα προβλήματα που ανακύπτουν.
Η Δημοτική αρχή, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των καιρών και τα σημαντικά προβλήματα που δημιούργησε το οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, συνεχίζει να υποστηρίζει τους ανέργους της περιοχής.
Το Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση του Δήμου έρχεται να συμπληρώσει τη συστηματική προσπάθεια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που γίνεται μέσω της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων απασχόλησης όπως το πρόγραμμα απασχόλησης σε έργα μέσω της διαδικασίας αυτεπιστασίας, το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ, τα ΤΟΠΣΑ και τα ΤΟΠΕΚΟ. Η σύσταση του Γραφείου θα ανακοινωθεί προσεχώς.