Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΕΤΑΙΡΕΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την τοποθέτηση εκκαθαριστή σε τέσσερις  Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες μεταξύ των οποίων και στη Συνεταιριστική Λαμίας.

Μια  Τράπεζα με ιστορία πάνω άνω των 100 χρόνων, μια Τράπεζα που συνέβαλλε  σημαντικά στη στήριξη των μικρομεσαίων και την ανάπτυξη της περιοχής μας  .
Ο Δήμος μας όλα αυτά τα χρόνια, συνεργάζεται άψογα και στηρίζει την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, την λειτουργία της οποίας επιθυμεί .
Ζητάμε από τους αρμόδιους, ίδια μεταχείριση με όλες τις λοιπές εμπορικές Τράπεζες που βρεθήκαν στην ίδια θέση και την εγγύηση όλων των Καταθέσεων της Τράπεζας.