Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

ΕΛΤΑ: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 25% ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ MARKETING


Σε παροχή εκπτώσεων ειδικά για τη διακίνηση του υλικού πολιτικού marketing, προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, προκειμένου να διευκολύνουν τους υποψήφιους των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών στις προεκλογικές και επικοινωνιακές τους ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα, χορηγούν έκπτωση 25% για τις υπηρεσίες Α’ και Β’ Προτεραιότητας Εσωτερικού, Ομαδικής Επιστολής Με Διεύθυνση Παραλήπτη (Ο.Ε.Μ.Δ.Π.) και Ομαδικής Επιστολής Χωρίς Διεύθυνση Παραλήπτη (Ο.Ε.Χ.Δ.Π.) – Επίδοση από Διανομή, για όλες τις καταθέσεις εκλογικού υλικού.
Για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, συνίσταται η έγκαιρη κατάθεση της εκλογικής αλληλογραφίας τους και η τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων κατάθεσης της εκλογικής αλληλογραφίας.
Τόσο το προσωπικό των καταστημάτων, όσο και το σύνολο του Δικτύου Πωλήσεων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων για την παροχή διευκρινίσεων και υποστήριξης.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη διακίνηση κατά προτεραιότητα του εκλογικού υλικού με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.