Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Πραγματική λεηλασία των αποθεματικών 
του Νοσοκομείου και του Γηροκομείου Καρπενησίου

Τεράστιες οι ζημιές που υπέστησαν τα δυο Ιδρύματα από τα «εγκληματικά» «κουρέματα» της κυβέρνησης

Ο ένας μετά τον άλλον φορείς δημόσιου χαρακτήρα ανακαλύπτουν ότι το 70% των καταθέσεων και των αποθεματικών τους έγιναν ...αέρας


Εδώ και δυο δεκαετίες είχαν στήσει το νομικό πλαίσιο για τις υποχρεωτικές καταθέσεις των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδας
Οι καταθέσεις που οι διάφοροι φορείς είχαν υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδας μετατράπηκαν αυτόματα σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία «κουρεύτηκαν» στις 12 του Μάρτη. Μετά το «κούρεμα», αποδεικνύεται ότι το 70% της κάθε μορφής κατάθεσης έχει εξανεμιστεί κατά 70%!!!
«Σύμφωνα με το νόμο, τα διαθέσιμα κεφάλαια των Δημοσίων Οργανισμών και Ασφαλιστικών Ταμείων (...) μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδας», η οποία «ενεργούσα ως διαχειριστικό όργανο των καταθετών, επενδύει τα διαθέσιμα σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου της επιλογής του υπουργείου Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
Πράγματι ο νόμος 2469 του 1997, με την περιβόητη ονομασία «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών», προέβλεπε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καταθέτουν υποχρεωτικά τα διαθέσιμά τους σε «Κοινό Κεφάλαιο, το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας», ενώ στον ίδιο νόμο πράγματι προβλέπεται πως «το ενεργητικό του Κοινού Ταμείου επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου».
Σύμφωνα με έρευνα του ΕΠ το «κούρεμα» που υπέστησαν τα αποθεματικά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Νομού Ευρυτανίας είναι λιγότερα του 50%, που αναλογούν περίπου στα 2,5 εκ. ευρώ, ενώ το αποθεματικό του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου «κουρεύτηκε» γύρω στα 72%, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε 237.000 ευρώ.
Το Θεραπευτήριο είχε μεγαλύτερο αποθεματικό, καθώς οι τρόφιμοι δίνουν κάθε μήνα ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής, ενώ το Γενικό Νοσοκομείο μετά και τις τελευταίες μειώσεις στον προϋπολογισμό ο αριθμός ποσού του αποθεματικού δεν ήταν μεγάλος, από 340.000,00 ευρώ, μετά το «κούρεμα» έμειναν 103.000,00 ευρώ.
Τόσο ο Διοικητής του Θεραπευτηρίου κ. Γιώργος Αθανασιάς, όσο και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, δηλώνουν ότι τα χρήματα θα επιστραφούν και πάλι στα ταμεία, χωρίς όμως να γνωρίζουν το χρόνο και τον τρόπο επιστροφής τους.