Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Δημοπρατούνται 8 έργα στο Δήμο Αγράφων προϋπολογισμού 2.075.519,78 ευρώ

Στους επόμενους δύο μήνες θα δημοπρατηθούν 8 μεγάλα έργα στο Δήμο Αγράφων, συνολικού προϋπολογισμού 2.075.519,78 ευρώ.
Πρόκειται για τρία έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και πέντε εκπονήσεις μελετών ΣΧΟΟΑΠ στους πρώην Δήμους του νυν Δήμου Αγράφων που θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά ταμεία.

Οι ενδιαφερόμενοι για περεταίρω πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου, στα τηλέφωνα 2237351122 και στον αρμόδιο υπάλληλο Λάππα Κων/νο.
Αναλυτικά όλα τα έργα και οι μελέτες είναι οι εξής:

«ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ», προϋπολογισμού 136.406,26 ΕΥΡΩ, Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  355.000,00 ΕΥΡΩ, Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/05/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. 
 «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, προϋπολογισμού 313.574,19 €,  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/06/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ
 «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, προϋπολογισμού 218.713,14 €, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/06/2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 πμ, 
«ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, προϋπολογισμού 188.782,66 ΕΥΡΩ, Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 30/05/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ
«ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, προϋπολογισμού 232.498,69 €, Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 
«ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ προϋπολογισμού 200.035,84 ευρώ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΔΑΦΝΗΣ» προϋπολογισμού 430.500,00 ευρώ.