Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Αποζημιώσεις παγετού από το Δήμο Καρπενησίου


Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις αποζημίωσης από ΠΑΓΕΤΟ που σημειώθηκε στις 11/4/2012 στη δημοτική κοινότητα Καρπενησίου για καρυδιές.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 στο Δημαρχείο Καρπενησίου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
  3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ
  4. Αντίγραφο ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Δήλωση Καλλιέργειας) Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Καρπενησίου στα τηλέφωνα 22373 50044 & 22373 50033.