Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Άρχοντες με πίστη στο Χριστό- Του Κώστα Ηλ. Μήτσιου

Σπουδαίοι άρχοντες και ηγετικές φυσιογνωμίες, μέλη του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, Φαρισσαίοι και σημαντικά πρόσωπα της κοινωνίας, ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας και ο Νικόδημος ο νυκτερινός μαθητής του Χριστού. Σπουδαίοι και οι δύο άρχοντες των Ιουδαίων, τολμήσαντες, παρουσιάστηκαν στον Πιλάτο και εζήτησαν το σώμα του Χριστού προς ενταφιασμόν.

Ηγεσία τότε και λαός τιμούν τον Ιησού στην αποκαθήλωση και τον δοξάζουν. Σήμερα, μεγάλο μέρος των αρχόντων αποστασιοποιείται από το σώμα του Χριστού, από την Εκκλησία και μεγαλύτερο μέρος του λαού περιέρχεται τα καταστήματα της πόλης και περί άλλα τυρβάζει. Πάνω από όλους τους τίτλους ο τιμητικότερος για τον Ιωσήφ και το Νικόδημο ήταν ένας: Μαθητές του Χριστού.
Αν αποσπάσουμε την καρδιά από το σώμα, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Η καρδιά της Ελλάδας, πνευματικά, ηθικά, πολιτισμικά, είναι ο Χριστός, η Εκκλησία. Χωρίς την Εκκλησία η Ελλάδα θα σβήσει. Γιατί, επομένως, προσπαθούν οι άρχοντές μας με νομοθετήματα να αποκολλήσουν το βίο των Ελλήνων από την παράδοση της Εκκλησίας; Σε τι αποβλέπει η προσπάθεια ενίων με το παράδειγμα, τους λόγους, τα έργα τους, να ξεριζώσουν την πίστη των Ελλήνων, να αποχριστιανοποιήσουν το λαό; Γιατί οι άρχοντές μας σήμερα προκαλούν το θεοφιλή ελληνικό λαό με τη συμπεριφορά τους;
Αν θέλουμε, λαός και άρχοντες, να δούμε τι σημαίνει Ανάσταση, ας διαβάσουμε για τον Ιωσήφ και το Νικόδημο και ας τους δούμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί θαυμάζουμε ανάσταση πριν από την Ανάσταση. Αν θέλουμε να δούμε τι σημαίνει δικαιοσύνη, ας δούμε το Νικόδημο του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, Κριτής δίκαιος υπέρ του Δίκαιου Κριτού. Αν θέλουμε να μάθουμε τι σημαίνει αποκάλυψη της Αλήθειας και τι σημαίνει ζωή και αγάπη, ας σπουδάσουμε στο νυκτερινό φροντιστήριο, που φοίτησε και ο Νικόδημος.
Το θάρρος των δύο Αρχόντων εκείνης της εποχής, την απαράμιλλη ομολογία τους και τη βαθειά τους πίστη στο Χριστό, οφείλουν να αποκτήσουν οι σύγχρονοι Άρχοντες του ελληνικού λαού. Χρειάζεται θάρρος που απορρέει από την πίστη, για να είναι κάποιος η μόνη διαφωνία, όταν όλοι συμφωνούν στο σχέδιο της ραδιουργίας και σκύβουν δουλικά το κεφάλι στν ισχυρή «κάστα», ενδίδουν στα μεγάλα συμφέροντα και πωλούν την ατίμητη ψυχή τους.