Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Φορολογικός έλεγχος σε 500 πολιτικά πρόσωπα

Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται πρώην υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι και νομάρχες, μετά από καταγγελίες πολιτών για παράνομο πλουτισμό.

Ύστερα από διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προέκυψαν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης που εμφανίζεται στο έντυπο Ε9 και των εισοδημάτων που δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.
Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, πρόκειται για στοιχεία που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις που δεν είναι απαραίτητο να στοιχειοθετούν και απόκρυψη εισοδήματος.
Το ΣΔΟΕ έχει ξεκινήσει την αποστολή προσκλήσεων στους συγκεκριμένους φορολογούμενους προκειμένου να γίνει διεξοδικός έλεγχος του Πόθεν Έσχες.