Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Λειτουργία των σχολείων λόγω των εκλογών


Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών στις 17 Ιουνίου 2012, τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012.

Επισημαίνεται ότι τα σχολεία που θα χρησιμοποιηθούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ως εξεταστικά κέντρα του Ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012, θα παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές στις 17:00 η ώρα.
Επίσης, οι Διευθυντές σχολείων που διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες κ.λ.π.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεσή τους.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε. να ενημερώσουν τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.