Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΩΡΑ

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2.Λήψη απόφασης για «Σύναψη Δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αριστείδης Τασιός).

3.Συμμετοχή του Δήμου στα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό Αναπτυξιακής Σύμπραξης με επωνυμία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΟΣ(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αριστείδης Τασιός).
4.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας –Ηπείρου 2007-2013 μέσω της ΜΟΔ Α Ε με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
5.Παραλαβή μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση "Μέγα Ρέμα" και Δομιανών στη θέση "Πορτίτσα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
6.Υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα Εφαρμογής προέγκρισης leader της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ του έργου «Διαμόρφωση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο κτίριο πρώην Δημοτικού σχολείου Τ.Κ Δομνίστας» (Εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος) .
7.Σύσταση επιτροπής για τη διαχείριση του Κοινωνικού παντοπωλείου (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
8.Λήψη απόφασης για Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αιτωλικής Αναπτυξιακής  ( Εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος) .
9.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –αναμόρφωση ( Εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος) .
10.Επί επιστολής Δημάρχου Λαμιέων σχετικά με την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κ. Π.Μπακογιάννης).
11.Επί  αιτήματος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου . (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
12.Έγκριση σχεδίου προγράμματος σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΤΕΙ Λαμίας για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Έρευνα και ανάδειξη αιωνόβιων δένδρων του Δήμου Καρπενησίου». (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
13.Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Πειραιώς για μεταφορά χρημάτων ΔΕΥΑΚ και ορισμός διαχειριστή  (Εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος) .
14.Καταπάτηση δημοτικού δρόμου –Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
15.Αλλαγή χρήσης στο Προστατευόμενο Κτίριο του Δήμου Καρπενησίου για  τη Μεταφορά του ΚΔΑΠ   ΜΕΑ «Ανεμώνη»  (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
16.Επιχορήγηση αθλητών που διακρίνονται σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας).
17.Έγκριση απόφασης 30/2012  του Ν.Π  ΟΠΠΑΔΗΚ παραχώρηση γηπέδων
18.Διαγραφή χρέους (αφορά ύδρευση σε δημοτικό σχολείο)
19.Επί αιτήματος ΑΛΑΚ Καρπενησίου (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης).
20.Έγκριση απόφασης 27/2012  του Ν.Π  ΟΠΠΑΔΗΚ για απολογισμό 2011(εισηγητής ο πρόεδρος του ΝΠ κ.Γιαννιώτης Παναγιώτης)
21.Παράταση αποπληρωμής εισφορών από ένταξη στο σχέδιο πόλης ( Εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος) .
22.Επί αιτήματος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευρυτανίας σχετικά  με τη διάθεση λεωφορείου του Δήμου (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
23.Διάθεση δημοτικών  βοσκοτόπων Δήμου Καρπενησίου έτους 2012 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
24.Επί αιτήσεως κ.Τζορντάνα Σοκόλοβα
25.Επί αιτήσεως Γιαννακοπούλου Μαρίας
26.Επί αιτήσεως κ Φούκα Γιαννούλας
27.Επί αιτήσεως  κ.Φουρλιά Γωργίου
28.Αλλαγή όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου στη  Φουρνά
29.Επέκταση  δημοτικού φωτισμού
30.Διαγραφή οφειλών
31.Έγκριση  ή μη της αριθμ.3/2012 απόφασης της Τ.Κ Κλειτσού
32.Επί αιτημάτων κ.Τριλίβα Γυφτομήτρου Κων/ντιας και κ.Δημητρίου Πουρνάρα  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος).
33.Έγκριση δαπάνης  για αμοιβή  δικηγόρου (άρθρο 281 ΔΚΚ) εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος.
34.Οικονομική ενίσχυση συμπολίτισσας μας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος ).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 (Εισηγητής ο αντιδ. κ.Ν. Σουλιώτης)
35.Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου»
36.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην παλιά λαϊκή  Καρπενησίου
37.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Κατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου .
38.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις πόλης Καρπενησίου και δημοτικών διαμερισμάτων» Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ Κλαυσίου
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων Υποδομής  Τ.Κ Δομνίστας»
40.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και περίφραξη τμήματος του Νεκροταφείου στην Τ.Κ Δομνίστας»
41.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση από οικία Αρ.Σκαρτσιούνη προς Αλέξα.(Τ.Δ Χόχλιας).
42.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου από οικία Αθ.Κατσίφα προς Κατσίφα προς Κατσίφα Σταύρου του Νικολάου (Τ.Δ Χόχλιας).
43.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δρόμου από πλατεία μέχρι βρύση (Τ.Δ Δομιανών).
44.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου στη θέση Ίσιωμα (Τ.Δ Δομιανών).
45.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή δασοτεχνικών έργων για τον αποχαρακτηρισμό του Τ.Δ Χόχλιας.
46.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  Δήμου Προυσού»
47.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης  στο 1ο Δημοτικό σχολείο»