Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου Ράχη Τυμφρηστού – Αγ. Απόστολοι – Φουρνά – Ορ. Νομού Καρδίτσας.


Με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακή Ενότητας Ευρυτανίας διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορίας του τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου Ράχη Τυμφρηστού – Αγ. Απόστολοι – Φουρνά – Ορ. Νομού Καρδίτσας, στη θέση «Βράχος» από 23-06-2010 μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών, η δε κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάλληλη σήμανση για την καλύτερη ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών προς αποφυγή καθυστερήσεων και διεξαγωγής ομαλής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος Καρπενησίου παρακαλείται για την ενημέρωση των δημοτών για την διακοπή της κυκλοφορίας στο ανωτέρω τμήμα, τα δε Αστυνομικά Τμήματα του Δήμου Καρπενησίου και Φουρνάς, παρακαλούνται για την συμβολή τους στην ομαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.