Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Έγκριση αποφάσεων για έργα Α.Π.Ε. προϋπολογισμού 70 εκ. €, εκ των οποίων τα δυο αφορούν την Ευρυτανία

Εγκρίθηκαν με απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αποφάσεις, που αφορούν έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου.
Από αυτά  τα δυο, η Τροποποίηση απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας ΣΤ. Ελλάδας αναφέρεται στη μίσθωση δημόσιας έκτασης για εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, στη θέση «Καρατζά» Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας της εταιρείας Κ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και η Έγκριση πληρωμής 2ου Λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Κτιρίου ΣΕΡΑΦΕΙΜΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» αναδόχου ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ ΦΩΤΙΟΥ ύψους 65.495,81 € από τα έσοδα του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΕΡΑΦΕΙΜΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Όλες οι άδειες ΑΠΕ και αποφάσεις που εγκρίθηκαν από την κ. Γερακούδη είναι οι εξής:
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,11976 MW της εταιρείας ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Λούτσικο» του Δήμου Θηβαίων, ΠΕ Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 €
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,497 MW της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «Κάστρο» του Δήμου Ορχομενού, ΠΕ Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.101.000 €
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8 MW της εταιρείας FLASH ENERGY Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη θέση «Κρεβάτια» του Δήμου Κιλελέρ, ΠΕ Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 3.452.000 €
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,771 MW της εταιρείας ΣΟΛΑΡ ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. στη θέση «Άνω Αλχανί ΙΙΙ» του Δήμου Δομοκού, ΠΕ Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 3.908.721 €
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,904 MW της εταιρείας ΣΟΛΑΡ ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. στη θέση «Άνω Αλχανί Ι» του Δήμου Δομοκού, ΠΕ Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 12.589.219 €
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,771 MW της εταιρείας ΣΟΛΑΡ ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. στη θέση «Άνω Αλχανί ΙΙ» του Δήμου Δομοκού, ΠΕ Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 3.901.721 €
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 MW της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη θέση «Κρέκεζα - Μουγγουλιός» του Δήμου Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 36.094.000 €
Με αποφάσεις της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπης Γερακούδη βεβαιώθηκαν τα παρακάτω μισθώματα λατομείων:
Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου μαρμάρων στην περιοχή «Χούνη» του Δήμου Λιβαδειάς Π.Ε. Βοιωτίας, της επιχείρησης του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, έτους 2011 συνολικού ποσού 415,95 €
Βεβαίωση εσόδων αναλογικών μισθωμάτων λατομείου σχιστολιθικών πλακών στην περιοχή «Καρατζά» του Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας, της επιχείρησης του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΔΟΥΡΗ, έτους 2010 συνολικού ποσού 156,28 €
Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Ξυρό σακκούλι» του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας, της εταιρείας ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε., έτους 2011 συνολικού ποσού 678,64 €
Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Ρέμα Μαυρομάτι» του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας, της εταιρείας ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε., έτους 2012 συνολικού ποσού 1.007,87 €
Συνολικό ποσό βεβαιωμένων μισθωμάτων: 2.257,87 ευρώ
Εγκρίθηκαν επίσης οι παρακάτω αποφάσεις:
Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 33.175 τ.μ. στη θέση «Τσαρουχόκαμπος» Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας της εταιρείας ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση της αποκατάστασης
Τροποποίηση απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας ΣΤ. Ελλάδας που αφορά μίσθωση δημόσιας έκτασης για εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, στη θέση «Καρατζά» Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας της εταιρείας Κ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τροποίηση Άδειας Λειτουργίας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,0 MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Λοκρών, ΠΕ Φθιώτιδας
Τροποίηση Άδειας Λειτουργίας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,4 MW της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στη θέση «Πυργάρι» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίουυ, ΠΕ Εύβοιας
Έγκριση πληρωμής 2ου Λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Κτιρίου ΣΕΡΑΦΕΙΜΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» αναδόχου ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ ΦΩΤΙΟΥ ύψους 65.495,81 € από τα έσοδα του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΕΡΑΦΕΙΜΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ».