Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Αγράφων Ομόφωνα ΟΧΙ στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Σχολείων ΟΧΙ και στην αύξηση των δημοτικών τελών

Συνεδρίασε χθες Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων στην ανακαινισμένη αίθουσα του Δημαρχείου, με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Κυρίαρχα αυτών ήταν ο καθορισμός των Δημοτικών τελών και πιο συγκεκριμένα των τελών καθαριότητας και φωτισμού, τελών βοσκής, τελών συντήρησης νεκροταφείων, τελών Ακίνητης Περιουσίας,
τελών διαφήμισης, τέλους επί των ακαθαρίστων και καθορισμός τελών χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων, καθώς και εκτός ημερησίας διάταξης συζητήθηκε και το θέμα της συγχώνευσης – κατάργησης Σχολικών Μονάδων στον Δήμο Αγράφων. Για το θέμα αυτό αποφασίστηκε όλα τα Σχολεία να παραμείνουν ως έχουν χωρίς καμία μεταβολή.
Για το πρώτο θέμα που αφορά τα νέα Δημοτικά Τέλη αποφασίστηκε αυτά να είναι ενιαία και να επιβληθεί από 1-1-2012 ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας για όλες τις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων ως εξής:
1.Οικίες 30,00 Ευρώ ετησίως
2.Καφενεία, Σούπερ Μάρκετ 35,00 Εετησίως
3.Ψησταριές , Εστιατόρια 40,00 Ευρώ ετησίως
4.Ενοικιαζόμενα δωμάτια 50,00 Ευρώ ετησίως
5.Ξενοδοχεία 150,00 Ευρώ ετησίως
6.Βιοτεχνίες Εργοστάσια 180,00 Ευρώ ετησίως
7.Πρατήρια καυσίμων 100,00 Ευρώ ετησίως
8.Λοιπά καταστήματα 35,00 Ευρώ ετησίως
Επίσης αποφασίστηκε από 1-1-2012 τα τέλη φωτισμού σε βάρος όλων των υπόχρεων να έχουν ως εξής:
Για τις οικίες με τιμή 0,32 Ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας
Για τα καταστήματα με τιμή 0,40 Ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας
Ακόμη αποφασίστηκε το τέλος συντήρησης νεκροταφείου να ανέλθει στο ποσό των 5,00€ ανά έτος, ενώ ο ενιαίος συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας για όλες τις δημοτικές ενότητες  του Δήμου Αγράφων ορίστηκε στο 30 τοις χιλίοις (0,30/000) ανά τετραγωνικό μέτρο
Για τα τέλη χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων του Δήμου Αγράφων αποφασίστηκε:
Για τις Τοπικές Κοινότητες Αγράφων, Γρανίτσας (πλην οικισμού Κάτω Ποταμιάς) Ραπτοπούλου (πλην οικισμών Κάτω Ραπτοπούλου, Ιτέας), Κερασοχωρίου,  Δυτικής Φραγκίστας ως εξής:
Για την χρήσης πλατειών 1,80 € ανά τετραγωνικό μέτρο  και χρήση πεζοδρομίων 1,20 € ανά τετραγωνικό μέτρο 
Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες ως εξής:
Για την χρήσης πλατειών 1,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο  και χρήση πεζοδρομίων 1,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ακόμη κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης αυτής και στα πλαίσια της πρόσκλησης του ενδιάμεσου φορέα Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης για ένταξη των παρακάνω των έργων ως εξής:
1.« Βελτίωση υδρεύσεων Τ. Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας» (Δ. Ε.  Φραγκίστας) στον Άξονα Προτεραιότητας 05 με Κωδικός Πρόσκλησης 12
2.« Βελτίωση αποχετεύσεων οικισμού Τσούκα Τ. Δ. Παλαιοκατούνας» (Δ. Ε.  Φραγκίστας) στον Άξονα Προτεραιότητας 05 με Κωδικός Πρόσκλησης 12
3.« Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων στο Δ. Δ. Γρανίτσας» (Δ. Ε. Απεραντίων) στον Άξονα Προτεραιότητας 05 με Κωδικός Πρόσκλησης 34
4.«Προστασία ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Χρύσως» (Δ. Ε. Βίνιανης) στον Άξονα Προτεραιότητας 05 με Κωδικός Πρόσκλησης 47
5.«Συνολική ανάπλαση οικισμού Τριδένδρου Δ. Δ. Τριδένδρου και οικισμού Σαΐκας και Καμαριών Δ. Δ. Αγράφων» (Δ. Ε. Αγράφων) στον Άξονα Προτεραιότητας 05 με Κωδικός Πρόσκλησης 12
Τέλος να αναφέρουμε ότι από το Σώμα έγινε η αποδοχή όρων ένταξης των έργων: «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Απεραντίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη  με κωδικό MIS 327051  με επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης 136.406,26 €, «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ. Δ. Κερασοχωρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος  με κωδικό MIS 358503  με επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης 355.000,00€, «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Δάφνης » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος  με κωδικό MIS 340398  με επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης 430.000,00€ και  «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη  με κωδικό MIS 365792  με επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης 175.000,00 €            ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 14