Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά Ευρυτανίας

Τα Διοικητικά Συμβούλια της  Πανευρυτανικής Ένωσης και των Τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων  της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου,  που εδρεύουν στην Αθήνα, στη Λαμία και στο Φουρνά,  αποφάσισαν ομόφωνα  την πραγματοποίηση  3ήμερου  Επιστημονικού Συνεδρίου  κατά το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Ιουλίου 2012 σε Φουρνά, Κλειτσό και Βράχα.

Σκοπός του Συνεδρίου αυτού είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής της  Δημοτικής Ενότητας Φουρνά (αρχαιολογία, ιστορία,  παιδεία, λαϊκός πολιτισμός, οικονομία, κοινωνία, ανθρωπογεωγραφία, αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καλλιτεχνική δημιουργία, πηγές - αρχεία, κ.ά.).
Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης έχοντας υπόψη ότι  η επιτυχία ενός τόσου σημαντικού συνεδρίου  εξαρτάται και από την καθολική συμπαράσταση και συμμετοχή ΟΛΩΝ των τοπικών  φορέων, συγκάλεσε δύο κοινές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Φουρνά, Βράχας και Κλειτσού, που εδρεύουν στην Αθήνα και με εκπροσώπους των  αντίστοιχων Συλλόγων, που εδρεύουν στη Λαμία.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 6-2-2012 στην Αθήνα και συμμετείχαν μέλη του Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, εκπρόσωποι των Συλλόγων Φουρνά (κ.κ. Πέτρος  Τσέλιος και Δημήτριος Τσέλιος), Κλειτσού (κ. Φώτης Κουλαρμάνης) και Βράχας (κ.κ. Ηλίας Ντζιώρας και Ιωάννης Μάγκας), ενώ έλαβε μέρος και η εκ Φουρνά κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την συνάντηση αυτή αποφασίστηκε κατ’  αρχήν η συνδιοργάνωση του Συνεδρίου, ο χρόνος (τελευταίο 10ήμερο του Ιουλίου), η πραγματοποίηση των συνεδριάσεων σε Φουρνά, Κλειτσό και Βράχα και η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης για την  επικοινωνία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Καρπενησίου, ώστε να συμμετάσχουν και οι φορείς αυτοί ως συνδιοργανωτές και να ορίσουν εκπροσώπους  για τις διάφορες επιτροπές (οργανωτική, επιστημονική, γραμματεία).
Ακολούθησε η δεύτερη συνάντηση στη Λαμία, όπου μετέβησαν στις 15-2-2012 τα μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης  κ.κ. Κ. Παπαδόπουλος, Αθ. Σταμάτης, Ηλίας Λιάσκος και Β. Σιορόκος,  και συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εκεί Συλλόγων Φουρνά (κ. Χρήστος Μαρκαντώνης), Βράχας (κ.κ.  Γεώργιος Χαλιάσος,  Χαράλαμπος Τσέλος και Ιωάννης Γαλάνης) και Κλειτσού (κ. Γεώργιος Παναγιώτου,). Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ακόμη και οι κ.κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος, τ. Δήμαρχος Φουρνά και νυν Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρπενησίου και Γιάννης Μάγκας, πολιτικός μηχανικός  και εκπρόσωπος του Συλλόγου Βράχας (Αθήνας)  καθώς, επίσης και η Δ/ντρια των Γ.Α.Κ. Φθιώτιδας κ. Σοφία Βακιρζηδέλη και ο δημοσιογράφος – ιστορικός ερευνητής κ. Γιώργος Δημητρίου. Άπαντες συμφώνησαν ομόφωνα να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν  με καθοιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση και επιτυχία της κορυφαίας αυτής πολιτιστικής εκδήλωσης για τον τόπο μας, ορίζοντας και τους εκπροσώπους τους.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι  στην οργάνωση του Συνεδρίου αυτού συμμετέχει και ο λίαν δραστήριος  Σύλλογος Γυναικών Φουρνά με εκπρόσωπό  του στην Οργανωτική Επιτροπή την κ. Γεωργία Γκαρίλα – Διαμαντή, Πρόεδρο του Συλλόγου και Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Καρπενησίου.