Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ.Καρπενησίου για την ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2011


Συνεδριάζει, σε 2 τακτικές συνεδριάσεις (6η-7η) το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου στις 16.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το θέμα: 1. Διάλυση εργολαβίας του έργου με τον τίτλο «Κατασκευή σκάλας στην Αγία Παρασκευή, από οικία Παναγιώτη Γεωργαλή προς οικίας Αγγελικής Πολυχρόνη» (προϋπολογισμού 53.410,00 ευρώ) και στις 18.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού 2011.