Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Καρπενησίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα


Κυρίαρχα θέματα η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος για το 2011 και τα δημοτικά τέλη

Συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 το δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κυρίαρχα θέματα ήταν η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος για το 2011 και τα δημοτικά τέλη.

Για το σοβαρό θέμα του τεχνικού προγράμματος, κατατέθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Σουλιώτη και την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αναλυτικός φάκελος στον οποίο αναφέρονταν λεπτομερέστατα τα έργα που είναι ενταγμένα, αλλά και τα νέα που πρόκειται να ενταχθούν, καθώς ο προϋπολογισμός των έργων και οι πηγές χρηματοδοτήσεις τους.
Στα έργα που αναφέρονται στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και αυτά παλαιοτέ ρων ετών τα οποία είναι υπό κατασκευή.
Συνολικά ο αριθμός νέων των έργων ανέρχεται στα 82 και αφορούν όλους τους πρώην δήμους του νέου καλλικρατικού δήμου Καρπενησίου και ο προϋπολογισμός τους αγγίζει το 1.094.357,65 ευρώ, ενώ ο συγκεντρωτικός προϋπολογισμός όλων των έργων, τα οποία είναι σχεδόν 300, ανέρχεται στα 8.966.170,67 ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε 4 νέα έργα που έχουν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και είναι η Επισκευή στέγης Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου και περιβάλλοντος χώρου 25.000,00 ευρώ. Η Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή Καρπενησίου 30.000,00 ευρώ. Η Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην νέα λαϊκή (Κλαρωτός) Καρπενησίου 70.000,00 ευρώ και η Αναβάθμιση παιδικών χαρών πόλης Καρπενησίου 68.000,00 ευρώ.
Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη για την ύδρευση και άρδευση το ετήσιο πάγιο κυμαίνεται σε γενικές γραμμές από 20,00 – 25,00 ευρώ με και χωρίς υδρομετρητή, ενώ τα τέλη σύνδεσης ανέρχονται στα 200,00 ευρώ περίπου.
Για την αποχέτευση, τα τέλη για οικιακή χρήση είναι στα 10,00 ευρώ, ενώ για εμπορική στα 90,00 ευρώ για τις περιοχές της Α’ Ζώνης (Κρίκελλο, Δομνίστα, Αγία Τριάδα, Φουρνά, Άγιος Νικόλαος, Κορυσχάδες, Βουτύρο, Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Κλαυσί και Προυσός) και 70,00 ευρώ για τις περιοχές της Β’ Ζώνης (οι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες). Τα τέλη σύνδεσης είναι και για τις δύο ζώνες 100,00 ευρώ περίπου.
Για τα τέλη νεκροταφείου η αγορά τάφου παρέμεινε ως είχε. Για την Α’ Ζώνη (δημοτική κοινότητα Καρπενησίου, εκτός οικισμών Γοριανάδων και Καλλιθέας) η αγορά τάφου ανέρχεται στα 8.000 ευρώ και το δικαίωμα ενταφιασμού στα 40,00 ευρώ. Για τη Β’ Ζώνη (υπόλοιπες τοπικές κοινότητες) η αγορά τάφου παρέμεινε στα 1.000 ευρώ και το δικαίωμα ενταφιασμού στα 10,00 ευρώ. 
Για τα τέλη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων, βοσκής, διαφήμισης, ΑΣΔΗΚΑ, και μισθωμάτων μηχανημάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Δήμο Καρπενησίου για να τους ενημερώσει ειδικότερα.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση και των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.