Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Διαμαντοπούλου: Οι αλλαγές στο νέο Λύκειο που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο


Στο Εθνικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταθέτει την Τετάρτη το υπουργείο Παιδείας, την πρότασή του για το «Νέο Λύκειο» την οποία  παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου.
Στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή και όταν ψηφιστεί, η εφαρμογή του νέου συστήματος  θα ισχύσει για όσους μαθητές ξεκινήσουν τη φοίτηση τους στο Λύκειο από την επόμενη σχολική χρονιά και θα αποφοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2013-2014. Ο δε νέος τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ισχύσει από το 2014. (Πατήστε εδώ για να δείτε την αναλυτική επεξεργασία του υπουργείου που παρουσιάζει στο Εθνικό Συμβούλιο). Επίσης, δείτε αναλυτικά σε  άλλο θέμα της πρώτης σελίδας, τις αντιδράσεις και αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης για τις αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το «Νέο Λύκειο»
Κεντρικός στόχος των αλλαγών, σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας,  είναι να περάσουμε από το σχολείο της αποστήθισης, στο σχολείο της κριτικής σκέψης και η αναβάθμιση του λυκείου ώστε να μην αποτελεί προθάλαμο απλώς του πανεπιστημίου.
 Προβλέπονται οι εξής αλλαγές:
-Μείωση αριθμού μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας ανά τάξη.

-Δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον διδακτικών ωρών σε μαθήματα που επιλέγει ο μαθητής με βάση τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα εμβάθυνσης, εντός του σχολικού προγράμματος, για τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με βάση τις προτιμήσεις του.

- Οι εξετάσεις θα έχουν διαφορετικά και καινοτομικά στοιχεία που δεν θα απαιτούν αποστήθιση και αντιγραφή.

- Εισάγεται η ερευνητική εργασία ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες του μαθητή και προάγει την συλλογικότητα και συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

Αναλυτικότερα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν από το Σεπτέμβριο στο Λύκειο, προβλέπονται τα εξής:
-Στην Α΄ λυκείου δεν θα υπάρχουν πλέον επιστημονικά πεδία και κατευθύνσεις. Όλοι οι μαθητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας. Τα μαθήματα από 16 μειώνονται σε 7 βασικά μαθήματα, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά και μεταξύ αυτών θα είναι η ελληνική γλώσσα, αλλά και η Ιστορία και τα Θρησκευτικά , ενώ προστίθεται και η ερευνητική εργασία, υποχρεωτική ανά τετράμηνο.   Η πρώτη τάξη θεωρείται "γέφυρα" γενικής κατάρτισης και παιδείας για τις επόμενες τάξεις.

-Στη Β΄ λυκείου θα υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, η θετική και η θεωρητική. Ονομάζονται Α και Β΄.  Τα μαθήματα από 17 μειώνονται σε 12 και αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας τους.
-Στην Γ΄ λυκείου θα προστεθεί μία ακόμη κατεύθυνση που θα αφορά στα οικονομικά. Τα μαθήματα από 16 γίνονται 10.
Για τα ΑΕΙ- ΤΕΙ
Για τις εξετάσεις που αφορούν  στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η υπουργός ανέφερε: «Η οργάνωση του λυκείου θα συζητηθεί ανεξάρτητα από το σύστημα των εξετάσεων, για το οποίο ισχύουν οι βασικές αρχές που έχουν διατυπωθεί και θα συζητηθούν αφού έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το λύκειο». Από τα στοιχεία που έδωσε αναμένονται τα εξής:
Δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη ύλη ανά κεφάλαιο που θα ευνοεί την αποστήθιση, ενώ θα συνυπολογίζεται η προσμέτρηση της  βαθμολογίας και των τριών τάξεων του Λυκείου για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.  Τα Πανεπιστήμια επίσης θα έχουν σημαντικό λόγο και ρόλο για τους φοιτητές που θα εισάγουν στις σχολές τους και γι αυτό θα κληθούν να θέσουν συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα που θα αποφασίσουν.  Οι εξετάσεις θα διεξάγονται κεντρικά σε βασικό αριθμό μαθημάτων.
Εξάλλου σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας που απαντά σε σχετικά δημοσιεύματα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, αναφέρεται:
«Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί, καμία σκέψη δεν έχει διατυπωθεί σχετικά με τη χωροταξική αναδιάρθρωση των Ανώτατων Ιδρυμάτων. Η σαφής και διατυπωμένη πολιτική προτεραιότητα του Υπουργείου αφορά στο Νόμο Πλαίσιο για την λειτουργία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Όλες οι προτάσεις και οι συνεισφορές στη διαβούλευση είναι γνωστές.
Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι η λειτουργία και η ανάπτυξη των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να επηρεάζεται, να διακόπτεται ή να εξαρτάται από πρωτοσέλιδα εφημερίδων και παραπλανητικά κείμενα».
«Μέσα στο γκρίζο κλίμα της οικονομικής κρίσης οι μηχανές πρέπει να δουλεύουν στο φουλ σε όλα τα επίπεδα για να επανεκκινήσουμε τη χώρα» υποστήριξε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου. Για το νέο λύκειο ανέφερε:
«Ο έφηβος έχει δικαίωμα στη γνώση, αλλά και στη ζωή. Το λύκειο δεν είναι απλά ο προθάλαμος του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ. Είναι μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα με λίγα μαθήματα, με επαρκή αριθμό ωρών διδασκαλίας στο σχολείο, που θα μπορούν να προετοιμάσουν πλήρως τον μαθητή να επενδύσει εκεί που έχει κλήση. Η μορφή και το είδος των εξετάσεων θα έχουν διαφορετικά και καινοτομικά στοιχεία που δεν θα απαιτούν αποστήθιση και αντιγραφή».