Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Στα χέρια μαθητών–καθηγητών–γονιών ο αγώνας. «Να μην περάσει η αυταρχική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, να κλείσει και να συνενώσει σχολεία, γιατί απλά, έτσι το Μνημόνιο επιτάσσει».Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια :
To αιρετό περιφερειακό συμβούλιο δεν στάθηκε στο ύψος του !
To αιρετό περιφερειακό συμβούλιο υπηρέτης της κεντρικής διοίκησης...

      
Με μόνο κριτήριο τη μνημονιακή πολιτική μείωσης των δαπανών και για την παιδεία (στα πλαίσια της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας), με παντελή αδιαφορία για τα κοινωνικά και παιδαγωγικά προβλήματα που θα προκύψουν, παρά τις έντονες αντιδράσεις  μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.....η κυβέρνηση προχώρησε σε εκτεταμένες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων :
·   δυσκολεύοντας την πρόσβαση των μαθητών σε αυτά,
·   ενισχύοντας το φαινόμενο της μαθητικής εγκατάλειψης,
·   αυξάνοντας τις δυσκολίες στην επικοινωνία γονιών και εκπαιδευτικών,
·   ενισχύοντας την εσωτερική μετανάστευση στα κέντρα κάθε νομού, και,
·   ερημώνοντας  περαιτέρω την ύπαιθρο.
Η πλειοψηφία  όμως του Περιφερειακού  Συμβουλίου (ΠΑΣΟΚ) σε αγαστή συνεργασία με την μείζονα μειοψηφία (ΝΔ) – ανεξάρτητα πόσο βαθιά έθιξε την Περιφέρειά μας η συγκεκριμένη πολιτική– ενώ στα λόγια υιοθέτησαν το πρόβλημα που υπό μορφή ψηφίσματος στην τελευταία συνεδρίαση έθεσε η παράταξη μας (παιδαγωγικά και όχι οικονομικά κριτήρια), και ως θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε η Παράταξη Χειμάρα, απέφυγαν την λήψη απόφασης και παρέπεμψαν το θέμα σε διαπαραταξιακή επιτροπή, για την συγκεκριμένη τοποθέτηση σε επί μέρους περιπτώσεις. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, σήμερα 31/1/10 η διαπαραταξιακή κατέληξε σε ναυάγιο, αφού δεν μπόρεσε να καταλήξει με ευθύνη της πλειοψηφίας, στοιχειωδώς  σε μια ενιαία οπτική ματιά πολιτικής αντιμετώπισης του προβλήματος, σε ένα εισηγητικό κείμενο συνοδευτικό των επί μέρους περιφερειακών εξεταζόμενων περιπτώσεων, όπως το κάτωθι που η παράταξή μας κατέθεσε :
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην οριζόντια αντιμετώπιση των επικείμενων συγχωνεύσεων–καταργήσεων των σχολικών μονάδων, που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα όταν αυτές γίνονται χωρίς κανένα διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Τονίζει ότι η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με δημοσιονομικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια καθαρά εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και με κοινωνικά για εθνικούς - αναπτυξιακούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση δε,  οι όποιες αποφάσεις οφείλονται να λαμβάνονται συλλογικά σε τοπικό επίπεδο από τα αρμόδια εκπαιδευτικά όργανα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας απαιτεί να μην υπάρξει καμία κατάργηση – συγχώνευση σχολικών μονάδων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οργάνων των Μαθητών, των Εκπαιδευτικών, των Γονιών, και των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στη βάση όλων αυτών εκφράζει την αποφασιστική του αντίθεση για τις αντίστοιχες περιπτώσεις της Περιφέρειας μας και απαιτεί την επανεξέταση τους από το Υπουργείο, σε διαφορετική περίπτωση θα οργανώσει ανάλογα τις αντιδράσεις του»
Μετά από αυτή την εξέλιξη τον λόγο τον έχει το ενιαίο μέτωπο Μαθητών–Γονιών–Καθηγητών και Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για μια Δημόσια-Δωρεάν-Υψηλού επιπέδου παρεχόμενη Παιδεία, ανοιχτή και χωρίς εμπόδια για κάθε μαθητή.
Σε αυτόν τον αγώνα θα βρεθούμε  συμπαραστάτες και συμμέτοχοι.

1-04-2011