Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Οργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα τον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό και τις Σχολές των Αγράφων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ”
Σ.Α. ΕΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ


Ο Σύνδεσμος Ευγένιος ο Αιτωλός με την συμπλήρωση 45 ετών πνευματικής παρουσίας και πολιτιστικής προσφοράς, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, προγραμματίζει κατά μήνα Οκτώβριον 2011 την πραγματοποίηση Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός και αι Σχολαί των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατίαν.

Ειδικώτερον υπό τον όρον Σχολαί των Αγράφων διαλαμβάνονται οι Σχολές Γραμμάτων Καρπενησίου, Βραγγιανών, Κερασοχωρίου, Δομιανών, Αγίας Τριάδας, Νεοχωρίου, Καστανέας Αγράφων Ευρυτανίας και Ρεντίνης Θεσσαλίας, η οποία τότε άνηκε στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.
Οι Εισηγήσεις, κατ’ ελευθέραν των εισηγητών επιλογήν, δύνανται να αναφέρονται στην λειτουργία, την ακτινοβολία των Σχολών, τους διδάξαντας Διδασκάλους του Γένους, τα διδασκόμεν αντικείμενα, τους και εκτός Ευρυτανίας διαπρέψαντας μαθητάς των Σχολών και γενικώτερον την κατ’ Ευρυτανίαν κατάσταση της Παιδείας κατά την Τουρκοκρατία. Ευνόητον τυγχάνει ότι δυνατή είναι η αναφορά και σε διδασκάλους των πρώτων μετά την απελευθέρωση χρόνων, οι οποίοι ευλόγως θεωρούνται επίγονοι των Διδασκάλων του Γένους.
Πιστεύομεν ότι δια του επιστημονικού αμητού που θα συγκομισθεί θα φωτισθεί αρκούντως η περίοδος της δουλείας και θα καταδειχθεί η συμβολή της Παιδείας στην αφύπνιση και επιστήριξη των υποδούλων να επιχειρήσουν και επιτύχουν και την εθνική τους αποκατάσταση.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν του Συνεδρίου ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, λόγιοι, ερευνηταί κ.λπ. για πληρέστερη ενημέρωση να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Παναγιώτην Βλάχον, τ. Γεν. Επιθεωρητήν Μ.Ε. οδός Καρυατίδων 7, 11742 Αθήναι, τηλεφ. 210-9239652.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι και στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Συνδέσμου. Εξυπακούεται ότι εις τους κ.κ. Εν καιρώ θα σταλεί ενημερωτική εγκύκλιος.
Καρπενήσιον, 25η Ιανουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ευγένιος ο Αιτωλός
Παναγιώτης Βλάχος