Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Συνεχίζουν την αποχή οι Δικηγόροι μέχρι 19/1

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας, στην έκτακτη συνεδρίασή του σύμφωνα και με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος που λήφθηκε την 17-1-2012, αποφάσισε την συνέχιση της αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους, μέχρι
και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 στηλιτεύοντας εκ νέου τις προωθούμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν: α) στο υπό κατάθεση νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο επιτείνει την επιβολή σε βάρος των πολιτών δυσβάστακτων και αντιαναπτυξιακών μέτρων, που κινούνται εκτός των ορίων της συνταγματικής νομιμότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, β) στην ήδη επελθούσα αύξηση των καταβλητέων ασφαλιστικών μέτρων, που καθίστανται πλέον δυσβάσταχτες για την πλειοψηφία των συναδέλφων, ιδίως δε των νέων, γ) στις επιχειρούμενες αλλαγές στο καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των δικηγορικών εταιριών και δ) στις άστοχες και αποσπασματικές προτάσεις και παρεμβάσεις αναφορικά με την επιτάχυνση στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 10-1-2012 ανακοίνωση του Συλλόγου.