Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου και η Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν.Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας θα συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο  Έρανο υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη στις 24 Ιανουαρίου και εναλλακτικά αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν την Πέμπτη στις 26 Ιανουαρίου για την πόλη του Καρπενησίου.
Στον Έρανο αυτό έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και τα χωριά του Δήμου μας, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, με εναλλακτική ημερομηνία την Κυριακή στις 29 Ιανουαρίου.
Θα συσταθούν επιτροπές με ευθύνη του Δήμου  για την επιτυχή διεξαγωγή του Εράνου οι οποίες θα δεχτούν προαιρετικές εισφορές, βάσει αριθμημένων κουπονιών και διπλοτύπων αποδείξεων, το προϊόν του οποίου θα διατεθεί αποκλειστικά για τους Εθνικούς Κοινωφελείς και Ανθρωπιστικούς σκοπούς του Ερυθρού Σταυρού. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή προκειμένου να προάγουμε τον ανθρωπισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.