Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Άναψε πράσινο για την ανάπτυξη της λίμνης Κρεμαστών

Ανατέθηκε η μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου και ανάδειξης της λίμνης Κρεμαστών

Εντείνει τις προσπάθειες για ανάπτυξη της περιοχής ο Βουλευτής Ευρυτανίας

Επιτέλους και μια σοβαρή επί της ουσίας εξέλιξη για την λίμνη Κρεμαστών. Σε επικοινωνία μας με τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα για το μείζον αυτό θέμα μας ανακοίνωσε ότι για την αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών, ανατέθηκε η εκπόνηση  Μελέτης Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και Ανάδειξης Περιοχής Λιμνών και Τεχνητών Φραγμάτων (Ανάντη Φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου).
Εργοδότης της μελέτης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας) και Ανάδοχος η ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ-PLAS ΕΠΕ-ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ-ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΒΡΑΔΥΣ ΧΡΟΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΒΙΖΟΣ-ECO CONSULTANTS-ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
Η ανάθεση έγινε από την Περιφέρεια  μετά την απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, έγκρισης Μελέτης  προς εκπλήρωση της απορρέουσας από την σχετική ΚΥΑ έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων υποχρέωση της Επιχείρησης.
Σύμφωνα με το κείμενο του τεύχους Τεχνικών Δεδομένων του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης, οι κατευθύνσεις παρεμβάσεων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αφορούν:
1.Προτάσεις ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού περιοχής ταμιευτήρων 
1.1.Ερασιτεχνική αλιεία
1.2.Ναυταθλητισμός 
1.3.Σκάφη αναψυχής 
1.4.Ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών και πεζοπορίας και σύνδεσης με οικισμούς
1.5.Ανάπτυξη δικτύου διαδρομών ορεινής ποδηλασίας, περιήγησης των λιμνών και διάσχισης ορεινών όγκων σε συνδυασμό  με θέαση, αναψυχή και φιλοξενία σε καταφύγια και ξενώνες
1.6.Προτάσεις έργων & δράσεων για την ανάπτυξη των ανωτέρω: δημιουργία & αναβάθμιση υποδομών  (εγκαταστάσεις φιλοξενίας, κρηπιδώματα ελλιμενισμού,  σκαλωσιές, εγκαταστάσεις υποδοχής, αποθήκευσης και συντήρησης εξοπλισμού, δημιουργία παραλιμνίων θέσεων θέασης και αναψυχής κ.λπ.)
2.Εντοπισμός ειδικών περιοχών & ζωνών και προτάσεις για δράσεις ανάπτυξης καινοτόμας τεχνολογίας και αντιστοίχων παραγωγικών δραστηριοτήτων στη περιοχή Μελέτης.
3.Προτάσεις ζωνών ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα  (Έγγειες    βελτιώσεις,  αποστραγγίσεις, νέα προϊόντα, βιολογικές καλλιέργειες, εμπλουτισμός – ∆ιατήρηση και παρακολούθησης ιχθύων ταμιευτήρων, ενσωμάτωση βάσης δεδομένων και παρακολούθησης ιχθυοπανίδας)
4.Προτάσεις τουριστικής, περιβαλλοντικής, τεχνολογικής και πολιτισμικής προβολής της περιοχής  (αναψυχή, πολιτισμός – δίκτυα  μνημείων,  καινοτομία, περιβαλλοντική προστασία – ποιότητα νερού, αειφορία οικοσυστημάτων).
5.Τηλεπροβολή  (διαδίκτυο, έντυπα, οπτικοακουστικά  μέσα, κ.α.). Προκαταρκτική δομή  ιστοσελίδας, CD κ.λπ.)
6.Προτάσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ενημέρωσης επισκεπτών.
7.Προτάσεις παρακολούθησης του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος συμβατές και σε συνέργια  με το πρόγραμμα παρακολούθησης κατάστασης υγροτοπικών οικοσυστημάτων που εκπονείται από τη ∆ΕΗ .
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 18-1-2012 θα συζητηθεί στη Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής η Ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης Κρεμαστών και η ολοκλήρωση του οδικού δικτύου της Ευρυτανίας (σύνδεση με όμορους Νομούς) μετά από αίτημα του Bουλευτή του Νομού  κ. Ηλία Καρανίκα. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν αρμόδιοι υπουργοί, εκπρόσωποι των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας και της ΔΕΗ. Η συγκεκριμένη Επιτροπή συγκαλείται για πρώτη φορά με θέματα της Ευρυτανίας.