Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

«Βιολογική γεωργία» από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013

Το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάσχουν στη δράση 1.1. «Βιολογική Γεωργία» του μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 16/01/2012 έως 29/2/2012
Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία», υπ’ αριθμ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ(ΦΕΚ 2366/Β/25.10.2011) υποβάλλουν αίτηση στους παρακάτω φορείς:
Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Διον Ζωγράφου 1 – Καρπενήσι, τηλ. 2237080257 ή στο Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) Αμαζόνων και Παπανδρέου Καρπενήσι στο τηλ. 2237023546 ή στην Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ευρυτανίας Ιερού Λόχου Καρπενήσι στο τηλέφωνο 2237022282 ή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντη 1 Λαμία.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και στα:
1.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr 
2.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr