Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Tην κάλυψη των θέσεων για την παράλληλη στήριξη μαθητών στην Ευρυτανία, ζητά ο Ηλίας Καρανίκας

Με Ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου ζητά την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων θέσεων εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στην Ευρυτανία ο Βουλευτής.
Συγκεκριμένα το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης συγκυρίας για τα σχολεία της Ευρυτανίας τα οποία στερούνται ήδη βασικών υποδομών έρχεται να προστεθεί ένα επιπλέον εμπόδιο στην ισότιμη λειτουργία του σχολείου για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως.

Μετά από αξιολόγηση και επαναξιολόγηση χιλίων (1000) περίπου μαθητών όλων των βαθμίδων από το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης  το οποίο και λειτουργεί στην Ευρυτανία, ζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 11 εκπαιδευτικοί για παράλληλη στήριξη (4 στην Προσχολική Αγωγή, 5 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 2 στη Δευτεροβάθμια).
Λόγω όμως του ότι η Ευρυτανία εντάσσεται σε άξονα χαμηλής προτεραιότητας του Ε.Σ.Π.Α., καθώς ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μαζί με την άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, μέχρι σήμερα έχει καλυφθεί μόνο μία (1) από τις θέσεις αυτές.
Στο πόρισμά του για την παράλληλη στήριξη μαθητών ο «Συνήγορος του Παιδιού» παρουσιάζει συνοπτικά τέσσερις πτυχές του προβλήματος που ουσιαστικά «υπονομεύουν» όπως αναφέρει «το σκοπό του θεσμού». Αυτές εντοπίζονται
α) στο γεγονός ότι η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μερική βάση
β) υλοποιείται με σημαντική καθυστέρηση
γ)υποκαθίσταται από την τοποθέτηση των μαθητών σε τμήματα ένταξης και
δ) υλοποιείται από εκπαιδευτικό γενικής εκπαίδευσης
Είναι ολοφάνερο ότι η κάλυψη από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. μόνο μιας από τις έντεκα αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη στην Ευρυτανία δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε καν στις παραπάνω πτυχές που εντοπίζει ο «Συνήγορος του Παιδιού» στην έκθεσή του.
Η πρόσβαση στην Ευρυτανία από κάποιον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης από άλλη περιοχή είναι από εξαιρετικά δύσκολη έως ακατόρθωτη ενώ δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως ούτε αρκετοί ειδικοί που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους μαθητές, έστω και ιδιωτικά.
    Οι υπηρεσιακοί παράγοντες των σχολικών μονάδων και οι οικογένειες των μαθητών που έχουν ανάγκη από τις ειδικές αυτές εκπαιδευτικές υπηρεσίες γνωρίζουν και βιώνουν καθημερινά τη δυσκολία ικανοποίησης των αιτημάτων στην Παιδεία λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Δεν αποτελεί όμως αυτή η συγκυρία ούτε καν μια αξιοπρεπή δικαιολογία για την κάλυψη μίας (1) και μοναδικής θέσης που εγκρίθηκε στην ορεινή και απομακρυσμένη μας περιοχή έναντι των έντεκα (11) που εκτιμήθηκαν ως αναγκαίες από το ΚΕΔΔΥ.
Ως εκτούτου, δεδομένης της πρότασης του πορίσματος του «Συνηγόρου του Παιδιού» του 2009 «Να επανεξεταστεί από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου η κατανομή των πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή, ώστε να τηρείται η αρχή της ισότητας των ευκαιριών» αλλά και της ήδη υπάρχουσας αλληλογραφίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το ζήτημα αυτό ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1.Σκοπεύει να αναζητηθεί πίστωση για την τοποθέτηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στην Ευρυτανία από τον Τακτικό Προυπολογισμό;
2.Σκοπεύει να παρατείνει την «Παράλληλη στήριξη μαθητών» μέσω του Ε.Σ.Π.Α. για το επόμενο έτος και ταυτόχρονα να εξευρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ένταξης της Ευρυτανίας στον άξονα χαμηλής προτεραιότητας;
3.Ποιος είναι ο προγραμματισμός για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013;»