Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

10 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΜΙΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΑΝΤΡΙ!!!

Μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, σε μία δημοτική έκταση του Δήμου Βόλβης αποτυπώνεται σε όλο του το μεγαλείο ο παραλογισμός της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα μας. Κι αυτό γιατί την ώρα που το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (λέει πως) σχεδιάζει το Επιτελικό Κράτος*,
το υπουργείο Ανάπτυξης (υποστηρίζει ότι) έχει ήδη βάλει το νερο στο αυλάκι της ανάπτυξης και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαλαλεί ότι ξεκίνησε το μοίρασμα φθηνής αγροτικής γης λίγο πιο ανατολικά (στην Ξάνθη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) στα όρια του Δ. Βόλβης στην Κεντρική Μακεδονία, ο δήμος για να μπορέσει να νοικιάσει μία δημοτική έκταση σε κτηνοτρόφο για την κατασκευή ενός μαντριού χρειάζεται μία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και δέκα γνωμοδοτήσεις από δέκα διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου!!!!!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εκτός από την ΚΥΑ, «προκειμένου να εγκατασταθεί κτηνοτροφική μονάδα απαιτείται η γνωμοδότηση των παρακάτω υπηρεσιών:
1.    Της Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία θα γνωμοδοτήσει για την ύπαρξη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην έκταση.
2.    Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,  η οποία θα εκδώσει και την εκ του άρθρου 3 του Ν. 1512/198 απόφαση καθορισμού χρήσης γης.
3.    Του Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα γνωμοδοτήσει για το αν η έκταση έχει παραχωρηθεί στο Δήμο και θα εκδώσει την απαιτούμενη εκ του άρθρου 15 παρ. 2 ΝΔ 216/1973 άδεια
4.    Του Τμήματος Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο θα γνωμοδοτήσει για το αν υπάρχει ανάγκη εκμίσθωσης στον ενδιαφερόμενο και για τον αν η έκταση είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό.
5.    Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΕ Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο θα εκδώσει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
6.    Της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης Π. Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα γνωμοδοτήσει για το αν ενδείκνυται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας στην έκταση και θα εκδώσει την κατά το άρθρο 15 του Ν. 1579/1985 απόφασης Επιτροπής σταυλισμού.
7.    Του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα γνωμοδοτεί για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη.
8.    Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία θα γνωμοδοτήσει για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη.
9.    Της Διεύθυνσης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΟΤ, η οποία θα γνωμοδοτήσει για την εκμίσθωση από τη σκοπιά της τουριστικής νομοθεσίας.
10.    Της αρμόδιας Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν για την εκμίσθωση από αρχαιολογικής πλευράς.
Τα «βάσανα» όμως του δήμου δεν τελειώνουν εδώ. Οι δέκα γνωμοδοτήσεις κι ένα «θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα» θα πρέπει να σταλούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ώστε να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας και μετά από αυτό (το «τελειωτικό χτύπημα») να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προκειμένου να μπορέσει (μετά από πόσα χρόνια άραγε;) να εκμισθώσει τη δημοτική έκταση.
Να σημειωθεί ότι το θέμα τέθηκε από το δήμαρχο Βόλβης Δημήτρη Γαλαμάτη στη τελευταία πριν το συνέδριο της ΚΕΔΕ συνεδρίαση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και έγινε αντικείμενο καυστικών και σκωπτικών σχολίων τόσο εκεί όσο και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή.