Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Σημαντική διάκριση του Λυκείου Καρπενησίου στο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πειραμάτων EUSO 2012

Η ομάδα μαθητών του Λυκείου Καρπενησίου διακρίθηκε και απέσπασε "ΕΠΑΙΝΟ" στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πειραμάτων EUSO 2012, που έγινε στις 21/1/2012 στην Αθήνα και στις εγκαταστάσεις του ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας.
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 48 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Κάθε ομάδα αξιολογήθηκε στην εκτέλεση τριών πειραμάτων (Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας)
και κατατάχθηκε στον πίνακα των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το μέσο όρο της βαθμολογίας που συγκέντρωσε.
Στην ομάδα του Λυκείου Καρπενησίου συμμετείχαν οι μαθητές/ -τρια της Β’ τάξης: Νταής Αλέξανδρος, Σουλιώτης Φώτιος και Τάκη Βασιλική και την όλη εποπτεία, προετοιμασία και καθοδήγηση είχε ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ευρυτανίας Καγιάρας Νικόλαος (Φυσικός).
 Οι μαθητές εκτέλεσαν τα πειράματα:
1.«Μελέτη της σχέσης αγωγιμότητας – περιεκτικότητας (w/w) ιοντικού διαλύματος» στη Φυσική,
2.«Ανίχνευση μετάλλων και προσδιορισμός ολικής σκληρότητας πόσιμου νερού» στη Χημεία,
3.και «Προετοιμασία/ μικροσκόπιση νωπού παρασκευάσματος και διαχωρισμός φωτοσυνθετικών χρωστικών με χρωματογραφία χάρτου» στη Βιολογία,
μπροστά στην επιτροπή κριτών στον τελικό διαγωνισμό, όπου και απέσπασαν την σημαντική αυτή διάκριση.